Referanser

GCE Subsea

Råd og innhold

I 2015 tok NCE Subsea steget fra NCE til GCE – altså Global Centre of Expertise.

I Mannheimer har vi vært heldige å få jobbe tett med kommunikasjons-, rådgivnings- og strategiarbeidet i denne prosessen. Da årsrapporten skulle skrives, var det derfor naturlig at vi bistod GCE Subsea i skrivearbeidet.

Årsrapporten er et naturlig utstillingsvindu for aktiviteter og resultater i klyngen – både innad og utad. Vi har bidratt med viktige innspill slik at det viktige året som gikk kommuniseres på en tilgjengelig måte, både for eiere og medlemmer, uten at det går på bekostning av innholdet.

image-7