Blogg

Fortell meg hvor vi skal!

Har du noen gang vært på storbyferie med en gjeng, uten å ha avklart hva planen egentlig er? Det kan funke så lenge noen tar styringen og de andre er fornøyde med å henge på. Men for de av oss som trenger forutsigbarhet, oversikt og mulighet til å påvirke er dette nærmest umulig å forholde seg til.

skjermbilde-2016-09-19-kl-10-33-38

Heidi Skålevik, Marketing Coordinator i GexCon International

De aller fleste bedrifter har en strategi, men ikke alle jobber strategisk. For mange blir strategiprosesser en pliktøvelse som ledelsen skal gjennom hver høst, før dokumentet havner nedi skuffen fram til neste revisjon. Ambisjonen bør være å legge en robust strategi som er kjent og styrende for alt som skjer i selskapet ditt. Gjør det til et tilgjengelig dokument som er framme hver eneste dag, og bruk det som referanse for beslutninger og veivalg innen alle disipliner: Kommunikasjon, salg, produktutvikling, investeringer eller utviklingsplaner for ansatte. En strategi er en plan for hvor dere skal som selskap og hvordan dere skal komme dere til målet.

Det er ikke det samme for meg

Strategi betyr også å velge bort og avklare hva dere ikke skal være: Hvilke tjenester skal dere ikke tilby? Hvilke kunde- eller markedssegmenter skal de ansatte ikke prioritere å bruke ressurser på? Med en tydelig og kjent strategi blir det enklere å ta riktige avgjørelser, hver dag.

Men er dette så viktig da, spør du kanskje. Har du noen gang vært på storbyferie med en gjeng, uten å ha avklart på forhånd hva planen egentlig er? En sånn reise der alle har ulike forventninger og forestillinger om hva som skal til for en vellykket tur? Stått på gatehjørnet og diskutert hva dere skal ha til middag, eller gått fra den ene restauranten etter den andre uten å finne en som passer for alle. Hørt en sånn hyggelig «Samme for meg hvor vi spiser, men ikke der!» Det kan funke så lenge noen tar styringen og de andre er fornøyde med å bare henge på. Men for de av oss som trenger forutsigbarhet, oversikt og mulighet til å påvirke er dette kjempefrustrerende og nærmest umulig å forholde seg til.

Lykken er forutsigbarhet

Et relativt vanlig alternativ er skrivebordsdokumentet: En strategi som er kjent for en begrenset gruppe mennesker i selskapet. Det fører til at beslutninger tas ad-hoc. Ansatte gjør det de oppfatter er riktig, etter eget hode og forgodtbefinnende. Utvilsomt etter beste evne og i alle beste mening, men likevel kan dere komme til å trekke i ulike retninger, med varierende fokus og prioriteringer. Agendaen settes fortløpende, etter umiddelbare behov hos en avdeling, enkeltpersoner eller fra omverden. Eller kanskje enda verre: Man gjør seg avhengig av detaljstyring fra ledelsen, der de ansatte blir passive deltagere og bare forsøker å henge på. Bedrifter der de ansatte både kjenner og jobber etter en planlagt strategi, kommer til målet enklere, raskere og billigere – ofte også med mer glede og mindre frustrasjon underveis.

Her er noen av gevinstene:

Bedre kvalitet i beslutninger: Strategien bør være grunnlaget for alle beslutninger som skal tas. Med en god intern forståelse for hvor dere skal som selskap er det også lettere for ansatte å komme med relevante ideer og tiltak som tar dere nærmere målet.

Lojalitet og entusiasme: Ved å være tydelig på hva som er selskapets overordnede mål kan dere oppnå større forståelse, aksept og lojalitet til beslutninger som blir tatt. Det forutsetter at du klarer å koble strategien direkte mot prioriteringer og konkrete arbeidsoppgaver for den enkelte avdeling eller ansatt.

Tydelig profil: Selskapet blir tydelig og forutsigbart for de dere snakker med, enten det er ansatte, kunder, eiere eller konkurrenter. Jepp, også konkurrenter! Akkurat som du må kjenne dine konkurrenter bør du ønske at konkurrentene dine kjenner deg. Du differensierer deg lettere fra konkurrentene hvis du klarer å være tydelig.

Spare tid: Å ha en tydelig og kjent strategi hjelper de ansatte å velge bort. Med en god strategi i bunnen bruker dere mindre tid på diskusjoner, beslutningsprosesser og behandling av ikke-relevante henvendelser fra omverden.

Strategisk kommunikasjon: Når dere først har begynt å kommunisere en strategi er veien kort til strategisk kommunikasjon. Med utgangspunkt i selskapsstrategien lager dere en kommunikasjonsplan: Hva skal kommuniseres, når og til hvem. All kommunikasjon bør på en eller annen måte kunne kobles mot relevant del av strategien, både internt og eksternt.

TIPS FOR EN GOD OG RELEVANT STRATEGI:

  • Inviter kommunikasjonsavdelingen tidlig inn i arbeidet, helst i planleggingen av strategiprosessen.
  • Skriv forståelig! Skriv strategien på et språk som er tilgjengelig for de ansatte. Bruk kjente ord og begreper, slik at alle kan forholde seg til innholdet og hva det konkret betyr for dem.
  • Planlegg hvordan strategien skal gjøres kjent internt og eksternt. Og husk: Når du tror du har kommunisert godt nok, da har du bare så vidt begynt.
  • La strategien være styrende i alt du gjør: Hekt handling og beslutning på strategien.
  • Mål, evaluer og forbedre kommunikasjonen der dere kan. Sjekk om de ansatte har forstått strategien, og om den er i bruk. Gjør dere de riktige tingene, eller jobber dere på siden av strategien?
  • Hent hjelp dersom du står fast – et blikk utenfra kan gjøre underverker. Mannheimer hjelper deg med strategi, både gjennomføring av prosessen og kommunikasjon av resultatet. Kontakt post@mannheimer.no for mer informasjon.

Relaterte saker

Blogg

Arbeidspraksis og krise på samme tid

Vår praktikant Filip forteller om en praksisperiode preget av krise og unike kommunikasjonsutfordringer, men også stor fleksibilitet og tillit gjennom ansvar.

Blogg

Onkel Lauritz e på nettvideo

Keen på å teste ut en ny digital kanal eller et nytt digitalt verktøy? Vi gir deg rådene du trenger før du setter i gang!

Blogg

Inkasso til kemneren

Kjære kemneren. Tre personer med doktorgrad har lest gjennom brevet ditt, og ingen har tydet det på første forsøk.