Referanser

BTO

Innhold

Slagord for gode ideer

Vi laget en ny profil og et nytt slagord til BTO.

BTO er Bergensregionens Technology Transfer Office – de hjelper vestlandske forskere og gründere med å lage butikk av gode ideer, samtidig som de sørger for at kunnskap og oppfinnelser kommer til god nytte for både individer, samfunn og næringsliv.

I 2008 trengte de et nytt slagord og en ny profil for å tydeliggjøre virksomheten. Vi fikk i oppdrag å lage et slagord som oppsummerte BTOs virksomhet på en tydelig og likefrem måte.

Mens Haltenbanken designet profil, designet Mannheimer slagordet «Guiding good ideas».

Innhold slagord BTO
Referanser

Motivati

Mannheimer har hjulpet Motivati med å skaffe innsikt i kundesegmentet gjennom dybdeintervjuer og analyse.

Referanser

Sweco

Mannheimer bistår Europas ledende rådgivende ingeniørselskap med å lage reportasjer og formidle fagstoff.

Referanser

NCE Seafood Innovation

I samarbeid med Ingis Design og Smau media har Mannheimer laget innhold til nett, film og presentasjoner.

Referanser

Ewos

Når Ewos skal ut med nytt kundemagasin, sørger Mannheimer for innholdet.

Referanser

Vestland fylkeskommune

I samarbeid med Ingis Design har Mannheimer bistått Vestland fylkeskommune i utarbeidelse og presentasjon av deres nye historie.

Referanser

Universitetet i Bergen

I samarbeid med Smau media utviklet Mannheimer korte forskningsfilmer til Prisvinnersamtalen 2019 som ble avholdt ved UiB.

Referanser

Sunnfjord kommune

I dette prosjektet jobbet Mannheimer og Haltenbanken sammen for å utvikle ny identitet og kommunikasjon for nye Sunnfjord kommune.