Referanser

BTO

Innhold

Slagord for gode ideer

Vi laget en ny profil og et nytt slagord til BTO.

BTO er Bergensregionens Technology Transfer Office – de hjelper vestlandske forskere og gründere med å lage butikk av gode ideer, samtidig som de sørger for at kunnskap og oppfinnelser kommer til god nytte for både individer, samfunn og næringsliv.

I 2008 trengte de et nytt slagord og en ny profil for å tydeliggjøre virksomheten. Vi fikk i oppdrag å lage et slagord som oppsummerte BTOs virksomhet på en tydelig og likefrem måte.

Mens Haltenbanken designet profil, designet Mannheimer slagordet «Guiding good ideas».

Innhold slagord BTO
Referanser

Study in Norway

Ny kommunikasjon for studyinnorway.no: Living in Norway

Referanser

NORCE

Nytt navn til internasjonalt forskningsselskap

Referanser

Ny identitet for Inixy

Sammen med IT-firmaet Miles og designbyrået Haltenbanken utviklet Mannheimer ny merkevareidentitet for Inixy.