Referanser

BTO

Innhold

Slagord for gode ideer

Vi laget en ny profil og et nytt slagord til BTO.

BTO er Bergensregionens Technology Transfer Office – de hjelper vestlandske forskere og gründere med å lage butikk av gode ideer, samtidig som de sørger for at kunnskap og oppfinnelser kommer til god nytte for både individer, samfunn og næringsliv.

I 2008 trengte de et nytt slagord og en ny profil for å tydeliggjøre virksomheten. Vi fikk i oppdrag å lage et slagord som oppsummerte BTOs virksomhet på en tydelig og likefrem måte.

Mens Haltenbanken designet profil, designet Mannheimer slagordet «Guiding good ideas».

Innhold slagord BTO