Referanser

Colours for Lyssand

Innhold

Vindusshopping

På oppdrag for Colours forfattet vi tekst til Lyssands nye vinduskatalog.

Vindusprodusentene har tradisjonelt kommunisert til mellomforhandlere, slik som byggforhandlere eller byggherrer, og ikke til forbruker. Kommunikasjonen har derfor tidligere ofte vært tilpasset fagpersoner og tekstene preget av et teknisk og lite emosjonelt språk.

I dette oppdraget skulle vi vri teksten direkte mot forbruker, og måtte derfor bruke et klart, tydelig og brukerrettet språk.

Resultatet ble Lyssands nye vinduskatalog. Den gir forbrukeren større bevissthet og mer kunnskap – som til syvende og sist styrker forbrukerens posisjon når hun skal handle nye vinduer.

Innhold tekstforfatter