Referanser

DesignArena

Råd og innhold

Lur lommeguide om bruk av design

Mannheimer har sammen med Haltenbanken og Karlsens utformet en brukervennlig brosjyre på oppdrag fra DesignArena og Design Region Bergen

DesignArena er et arenaprosjekt i regi av Design Region Bergen. Målet er at klyngen skal bli ledende i Norden innen designdrevet innovasjon.

Vi ga råd om å tydelig kommunisere fordelene ved å bruke design. En fokusgruppe kom med tilbakemeldinger underveis, slik at vi fikk avklart behovene i målgruppen. Vi har forklart metodikken i en designprosess, og vært svært bevisst på rekkefølgen i innholdet.

Guiden er en kort og konsis påminner om hvordan design forbedrer tjenestene og produktene dine – og dermed styrker merkevaren din.

Innhold råd DesignArena