Referanser

GCE Subsea

Rådgivning og innhold

I 2015 tok NCE Subsea steget fra NCE til GCE – altså Global Centre of Expertise.

I Mannheimer har vi vært heldige å få jobbe tett med kommunikasjons-, rådgivnings- og strategiarbeidet i denne prosessen. Da årsrapporten skulle skrives, var det derfor naturlig at vi bistod GCE Subsea i skrivearbeidet.

Årsrapporten er et naturlig utstillingsvindu for aktiviteter og resultater i klyngen – både innad og utad. Vi har bidratt med viktige innspill slik at det viktige året som gikk kommuniseres på en tilgjengelig måte, både for eiere og medlemmer, uten at det går på bekostning av innholdet.

image-7
Referanser

ROS

På oppdrag fra og i samarbeid med ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser utviklet vi kampanjen «Si det til noen».

Referanser

Blåster

Da Blåster skulle utvikle sin egen merkevare, så de raskt behovet for å hente inn kommunikasjonskompetanse utenfra.

Referanser

VIS

Mannheimer har hjulpet VIS med innhold på de nye nettsidene.

Referanser

Study in Norway

Ny kommunikasjon for studyinnorway.no: Living in Norway

Referanser

NORCE

Nytt navn til internasjonalt forskningsselskap