Referanser

VilVite

I samarbeid med Haltenbanken utviklet Mannheimer VilVites smittevernskampanje. Kampanjen skulle være informativ og varm, samt kle merkevaren.

Smittevernskampanje: Du er toppen – ta vare på kroppen!

Sammen med Haltenbanken utviklet Mannheimer en smittevernskampanje for VilVite i forbindelse med gjenåpningen. VilVite ønsket å kommunisere retningslinjene for smittevern til publikum – med et glimt i øyet. Samtidig med gjenåpningen hadde VilVite også åpning av en ny Kroppen-utstilling kalt «Hjernen og Tarmen».

Kampanjeplanlegging

VilVite er et vitensenter og vi ønsket å bruke det aktivt i smittevernskampanjen. Kampanjen ble laget med utgangspunkt i VilVites nye tone of voice. Budskapene er tydelige og varme – med en snert. Slik skal publikum føle seg trygge og ivaretatt, samtidig som det helt tydelig skal komme fram at avsenderen er et vitensenter. Vi valgte derfor å kombinere elementer fra vitenskapen med retningslinjer fra myndighetene, ordspill og lekent design.

Prosess

I denne prosessen har vi vært opptatt av å kontekstualisere budskapene og gjøre smittevernskampanjen aktuell, og den er derfor tett koblet opp til den nye utstillingen om kroppen. Kampanjen appellerer til flere av VilVites målgrupper. Spillet med ord gjør at de treffer foreldre og unge voksne, mens designelementene fanger oppmerksomheten til de yngre barna. Dette er en helhetlig kampanje som kler VilVite godt. Den er høyaktuell og morsom – men har også en klar vitenskapelig form. Vi presenterer rådene fra myndighetene i en form som forsterker VilVites mandat og merkevare.

En del av den nye utstillingen var også Virus- og bakterieveggen, som i denne konteksten ble en forlengelse av Hjernen og tarmen-utstillingen med særdeles aktuelt innhold, pandemien tatt i betrakting. Virus- og bakterieveggen viser forskjellene på virus og bakterier. Mannheimer og Haltenbanken jobbet med kommunikasjon og design der lett forståelige budskap blir løftet av et gjenkjennelig, men nytt og fresht design.

Referanser

Motivati

Mannheimer har hjulpet Motivati med å skaffe innsikt i kundesegmentet gjennom dybdeintervjuer og analyse.

Referanser

Sweco

Mannheimer bistår Europas ledende rådgivende ingeniørselskap med å lage reportasjer og formidle fagstoff.

Referanser

NCE Seafood Innovation

I samarbeid med Ingis Design og Smau media har Mannheimer laget innhold til nett, film og presentasjoner.

Referanser

Ewos

Når Ewos skal ut med nytt kundemagasin, sørger Mannheimer for innholdet.

Referanser

Vestland fylkeskommune

I samarbeid med Ingis Design har Mannheimer bistått Vestland fylkeskommune i utarbeidelse og presentasjon av deres nye historie.

Referanser

Universitetet i Bergen

I samarbeid med Smau media utviklet Mannheimer korte forskningsfilmer til Prisvinnersamtalen 2019 som ble avholdt ved UiB.

Referanser

Sunnfjord kommune

I dette prosjektet jobbet Mannheimer og Haltenbanken sammen for å utvikle ny identitet og kommunikasjon for nye Sunnfjord kommune.