Referanser

Klima- og forurensnings-direktoratet

Innhold

Klarspråk for bedre klima

Klima- og forurensningsdirektoratet valgte Mannheimer til språkvask på nett.

Høsten 2011 oppdaterte Klif det interne nettstedet miljokommune.no. Tekstene ble gjort mer språklig tilgjengelige og tilpasset nettet.

Vi assisterte Klima- og forurensingsdepartementet med språkvask og gode råd.

Innhold språkvask Klif
Referanser

ROS

På oppdrag fra og i samarbeid med ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser utviklet vi kampanjen «Si det til noen».

Referanser

Blåster

Da Blåster skulle utvikle sin egen merkevare, så de raskt behovet for å hente inn kommunikasjonskompetanse utenfra.

Referanser

VIS

Mannheimer har hjulpet VIS med innhold på de nye nettsidene.

Referanser

Study in Norway

Ny kommunikasjon for studyinnorway.no: Living in Norway

Referanser

NORCE

Nytt navn til internasjonalt forskningsselskap