Referanser

Motivati

Mannheimer har hjulpet Motivati med å skaffe innsikt i kundesegmentet gjennom dybdeintervjuer og analyse.

Moderne bedrifter er lærende bedrifter, og i dialogen med kundene ligger det både læring og muligheter for vekst og innovasjon. Motivati digitale lederverktøy ønsket å komme ned i dybden på hva som er utfordringene og de positive effektene av verktøyet. Hva er det kundene sitter igjen med av verdi etter de har kjøpt tjenesten? Og hva er det som ikke fungerer, eller som kunne vært bedre?

Vi gjennomførte derfor dybdeintervjuer av de av Motivatis kunder som bruker Motivati-verktøyet i større eller mindre grad. Funnene var til intern bruk, for videre utvikling av både selskapet og verktøyet.

Prosessen besto av tett dialog med kunden, research, utarbeiding av intervjuguide, gjennomføring av intervjuene og utarbeiding av rapport. Rapporten inneholdt funn fra dybdeintervjuene, samt en analyse av nå-situasjonen og innspill til videre tiltak, med særlig vekt på intern- og eksternkommunikasjon

Referanser

Motivati

Mannheimer har hjulpet Motivati med å skaffe innsikt i kundesegmentet gjennom dybdeintervjuer og analyse.

Referanser

Sweco

Mannheimer bistår Europas ledende rådgivende ingeniørselskap med å lage reportasjer og formidle fagstoff.

Referanser

NCE Seafood Innovation

I samarbeid med Ingis Design og Smau media har Mannheimer laget innhold til nett, film og presentasjoner.

Referanser

Ewos

Når Ewos skal ut med nytt kundemagasin, sørger Mannheimer for innholdet.

Referanser

Vestland fylkeskommune

I samarbeid med Ingis Design har Mannheimer bistått Vestland fylkeskommune i utarbeidelse og presentasjon av deres nye historie.

Referanser

Universitetet i Bergen

I samarbeid med Smau media utviklet Mannheimer korte forskningsfilmer til Prisvinnersamtalen 2019 som ble avholdt ved UiB.

Referanser

Sunnfjord kommune

I dette prosjektet jobbet Mannheimer og Haltenbanken sammen for å utvikle ny identitet og kommunikasjon for nye Sunnfjord kommune.