Referanser

Navn, slagord og profil: Bergen Nå

I samarbeid med Bergen kommune og designbyrået Haltenbanken utviklet Mannheimer den nye merkevaren Bergen Nå.

Bergen Nå markerer startskuddet for en ambisiøs satsing på digital formidling av kunst og kultur.

Ved å koble det digitale med gode samarbeid i miljøet har ambisjonen vært at kunsten på sikt kan nå ut til flere. Hensikten er å skape engasjement rundt digitalisering av kunst- og kulturformidling.

I arbeidet med navn, hovedbudskap og slagord til den nye merkevaren la vi vekt på det umiddelbare aspektet ved den digitale formidlingen. En forutsetning var at Bergens befolkning skulle få dele kulturopplevelser uansett alder, funksjonsnivå eller teknisk kunnskap. Bergen Nå skal bidra til at flere får mulighet til å dele opplevelsene som skjer i byen vår. Vi ønsket å få fram dobbeltheten i det umiddelbare, nå, og koble dette med at opplevelsene skal kunne nå ut til alle. Bergen kommune skal nå alle – nå. Byens innbyggere skal kobles med kulturarrangementer gjennom digitalisering, og dele denne opplevelsen – både sammen og i sosiale medier.

 

Ved hjelp av navnet Bergen Nå, og slagordet Dele. Koble. Nå., lanserte Bergen kommune den nye plattformen gjennom 30 større og mindre opplevelser av ulik art og agenda, alle i samarbeid med byens kunstprodusenter, festspillene og kommunale tjenester. 30 arrangement, 4 strømminger, 9 fagseminar, 12 kulturarenaer, 10 kulturaktører, 6 lokale leverandører og 112 enkeltaktører inngikk i Bergen Nå-mønstringen anno 2018.

Byens innbyggere skal bli bedre kjent, og mer fortrolig med hvordan digitalisering kan gi oss et rikere kulturtilbud – med flere positive opplevelser for alle.

Selv jobben består av profil, program og nettside til den nye merkevaren.

http://bergenna.no/

Referanser

Motivati

Mannheimer har hjulpet Motivati med å skaffe innsikt i kundesegmentet gjennom dybdeintervjuer og analyse.

Referanser

Sweco

Mannheimer bistår Europas ledende rådgivende ingeniørselskap med å lage reportasjer og formidle fagstoff.

Referanser

NCE Seafood Innovation

I samarbeid med Ingis Design og Smau media har Mannheimer laget innhold til nett, film og presentasjoner.

Referanser

Ewos

Når Ewos skal ut med nytt kundemagasin, sørger Mannheimer for innholdet.

Referanser

Vestland fylkeskommune

I samarbeid med Ingis Design har Mannheimer bistått Vestland fylkeskommune i utarbeidelse og presentasjon av deres nye historie.

Referanser

Universitetet i Bergen

I samarbeid med Smau media utviklet Mannheimer korte forskningsfilmer til Prisvinnersamtalen 2019 som ble avholdt ved UiB.

Referanser

Sunnfjord kommune

I dette prosjektet jobbet Mannheimer og Haltenbanken sammen for å utvikle ny identitet og kommunikasjon for nye Sunnfjord kommune.