Referanser

Ny identitet for Inixy

Sammen med IT-firmaet Miles og designbyrået Haltenbanken utviklet Mannheimer ny merkevareidentitet for Inixy.

Som relativt ny aktør på markedet ønsket Inixy å kommunisere tjenestene sine på en treffende og overbevisende måte.

Å formidle et komplisert og avansert oppgjørs-system på en enkel måte krever arbeid. Vi hjalp Inixy med å finne de riktige ordene for tjenestene, og kommunisere tjenestene sine på riktig måte – til rett målgruppe. I samarbeid med Inixy fant vi ordene som gjør at Inixy kan snakke om seg selv på en måte som kundene forstår og finner troverdig.

Inixy ønsket seg et solid grunnlag for kommunikasjon sin. De ønsket kommunikasjon som treffer fra første stund, som plasserer dem godt i bransjen. Tonen i kommunikasjonen skulle være hyggelig og reflektere at Inixy kan faget sitt. Kommunikasjonen skal tydelig vise hvilken verdi Inixy skaper, og som kunde skal du føle at du blir tatt vare på. Teksten skal også vise at inixy skiller seg fra konkurrentene. Dette krevde en innsiktsfase, en konseptutvikling samt tilhørende formulering av innhold.

Mannheimer gjorde en analysere hvor vi plasserte Inixy i bransje-landskapet, og så på hvordan de kunne differensiere seg gjennom design og språkbruk. Hvem er konkurrentene og hvilke kunder har de? Slik ble det lettere å finne et merkevarespråk som gir tydelig identitet og som treffer med det samme, og utvikle en kommunikasjon som gjør at Inixy snakker sånn at kundene forstår det – på tross av et avansert produkt.

Sammen med Haltenbanken identifiserte vi kundereisen og navnga de ulike stegene i denne. Vi satte også ord på de ulike fordelene du får av å bruke Inixys oppgjørs-system.

I samtalene med Inixy kom det fram at de trengte et godt og beskrivende slagord som beskriver prosessen. Slagordet «Fra oppstart til oppgjør – helt automatisk» beskriver nå verdien Inixy gir til deg som kunde, samt hele prosessen som Inixy kan ta seg av – sånn at du slipper.

Design: Haltenbanken

IT-løsning: Miles

https://inixy.no/

Referanser

ROS

På oppdrag fra og i samarbeid med ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser utviklet vi kampanjen «Si det til noen».

Referanser

Blåster

Da Blåster skulle utvikle sin egen merkevare, så de raskt behovet for å hente inn kommunikasjonskompetanse utenfra.

Referanser

VIS

Mannheimer har hjulpet VIS med innhold på de nye nettsidene.

Referanser

Study in Norway

Ny kommunikasjon for studyinnorway.no: Living in Norway

Referanser

NORCE

Nytt navn til internasjonalt forskningsselskap