Referanser

Radøygruppen

Innhold

Denne høsten har vi laget to selskapsbrosjyrer til Radøygruppen. Brosjyrene fungerer som et utvidet visittkort og ble brukt på Offshore Technology Days (OTD).

Radøygruppen leverer stålkonstruksjoner til olje- og gassindustrien. Bedriften opplever framgang i en bransje i nedgangstider. De er en engasjert gjeng som er svært opptatt av å gi verdi og løse utfordringene til kundene sine. Uansett om det er på en rig offshore eller subseainstallasjon – på Radøy leverer de uansett.

Kommunikasjonen til Radøygruppen er effektiv med et jordnært tilsnitt. Dette er en yrkesstolt og hyggelig gjeng med evne til å snu seg når det trengs. Designet av brosjyrene er ved Haltenbanken.

Radøygruppen brosjyrer