Referanser

Study in Norway

Ny kommunikasjon for studyinnorway.no: Living in Norway

Mannheimer har bistått SIU (nå Diku) med å revidere nettsidene deres! 

Senter for internasjonalisering i utdanning ba Mannheimer om assistanse når nettsiden studyinnorway.no skulle oppdateres. Kategorien «Living in Norway» skulle oppdateres for å speile det norske samfunnet og utdanningsmiljøet på en best mulig måte. I samarbeid med SiU gjorde vi en vurdering av det eksisterende nettstedet og på bakgrunn av dette utarbeidet vi helt nytt innhold. Målgruppen er utenlandsstudenter som skal bo, studere og arbeide i Norge.

Da vi jobbet med innholdet konsentrerte vi oss særlig om å finne relevante og oppdaterte referanser til norsk kultur, politikk og samfunn, samt stile det etter en form og tone som er tilpasset målgruppen. I tillegg jobbet vi med å øke lesbarheten på nett og sikre at SIU kommuniserte tydelig. 

Vi foretok også en vurdering av selve nettsidestrukturen og en vurdering av bruk av foto.

SIU, som nå har fått navnet Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) jobber med å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Direktoratet fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer.

Referanser

Motivati

Mannheimer har hjulpet Motivati med å skaffe innsikt i kundesegmentet gjennom dybdeintervjuer og analyse.

Referanser

Sweco

Mannheimer bistår Europas ledende rådgivende ingeniørselskap med å lage reportasjer og formidle fagstoff.

Referanser

NCE Seafood Innovation

I samarbeid med Ingis Design og Smau media har Mannheimer laget innhold til nett, film og presentasjoner.

Referanser

Ewos

Når Ewos skal ut med nytt kundemagasin, sørger Mannheimer for innholdet.

Referanser

Vestland fylkeskommune

I samarbeid med Ingis Design har Mannheimer bistått Vestland fylkeskommune i utarbeidelse og presentasjon av deres nye historie.

Referanser

Universitetet i Bergen

I samarbeid med Smau media utviklet Mannheimer korte forskningsfilmer til Prisvinnersamtalen 2019 som ble avholdt ved UiB.

Referanser

Sunnfjord kommune

I dette prosjektet jobbet Mannheimer og Haltenbanken sammen for å utvikle ny identitet og kommunikasjon for nye Sunnfjord kommune.