Referanser

Study in Norway

Ny kommunikasjon for studyinnorway.no: Living in Norway

Mannheimer har bistått SIU (nå Diku) med å revidere nettsidene deres! 

Senter for internasjonalisering i utdanning ba Mannheimer om assistanse når nettsiden studyinnorway.no skulle oppdateres. Kategorien “Living in Norway” skulle oppdateres for å speile det norske samfunnet og utdanningsmiljøet på en best mulig måte. I samarbeid med SiU gjorde vi en vurdering av det eksisterende nettstedet og på bakgrunn av dette utarbeidet vi helt nytt innhold. Målgruppen er utenlandsstudenter som skal bo, studere og arbeide i Norge.

Da vi jobbet med innholdet konsentrerte vi oss særlig om å finne relevante og oppdaterte referanser til norsk kultur, politikk og samfunn, samt stile det etter en form og tone som er tilpasset målgruppen. I tillegg jobbet vi med å øke lesbarheten på nett og sikre at SIU kommuniserte tydelig. 

Vi foretok også en vurdering av selve nettsidestrukturen og en vurdering av bruk av foto.

SIU, som nå har fått navnet Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) jobber med å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Direktoratet fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer.

Referanser

ROS

På oppdrag fra og i samarbeid med ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser utviklet vi kampanjen «Si det til noen».

Referanser

Blåster

Da Blåster skulle utvikle sin egen merkevare, så de raskt behovet for å hente inn kommunikasjonskompetanse utenfra.

Referanser

VIS

Mannheimer har hjulpet VIS med innhold på de nye nettsidene.

Referanser

Study in Norway

Ny kommunikasjon for studyinnorway.no: Living in Norway

Referanser

NORCE

Nytt navn til internasjonalt forskningsselskap