Referanser

Vestland fylkeskommune

I samarbeid med Ingis Design har Mannheimer bistått Vestland fylkeskommune i utarbeidelse og presentasjon av deres nye historie.

Hvilken historie skal den nye fylkeskommunen fortelle om tjenestene sine, ambisjonene sine, arbeidet de gjør og resultatene de har oppnådd? Og hvordan gjør vi denne historien relevant for publikum – og motiverende for fylkeskommunens ansatte å fortelle? Den nøtten fikk Mannheimer i oppgave å knekke.

Ledelsen i Vestland fylkeskommune trengte sårt en presentasjon til ledelsen i sin nye organisasjon. Å presentere en så stor og ikke minst helt ny virksomhet, med alle dens avdelinger, oppgaver og problemstillinger, kan være en tøff oppgave dersom det ikke ligger en grunnleggende fortelling og et godt konsept til grunn.

I samarbeid med Ingis Design utviklet Mannheimer en presentasjon for ledelsen i fylkeskommunen, der fokuset var på historiefortelling og en sprek måte å presentere tall, geografi og fakta på. Konseptet vi utviklet, «Det lille i det store», ble den røde tråden i presentasjonene. Å sette ansikt på og knytte personlighet til det massive arbeidet som fylkeskommunen gjør vil gjøre det enklere formidle arbeidet – og mer engasjerende å høre på. Målet var at alle fra fylkesordfører til avdelingsleder skal kunne presentere den nye fylkeskommunen med stolthet, og at verdien av fylkeskommunens arbeid skal løftes opp og fram.

Referanser

Motivati

Mannheimer har hjulpet Motivati med å skaffe innsikt i kundesegmentet gjennom dybdeintervjuer og analyse.

Referanser

Sweco

Mannheimer bistår Europas ledende rådgivende ingeniørselskap med å lage reportasjer og formidle fagstoff.

Referanser

NCE Seafood Innovation

I samarbeid med Ingis Design og Smau media har Mannheimer laget innhold til nett, film og presentasjoner.

Referanser

Ewos

Når Ewos skal ut med nytt kundemagasin, sørger Mannheimer for innholdet.

Referanser

Vestland fylkeskommune

I samarbeid med Ingis Design har Mannheimer bistått Vestland fylkeskommune i utarbeidelse og presentasjon av deres nye historie.

Referanser

Universitetet i Bergen

I samarbeid med Smau media utviklet Mannheimer korte forskningsfilmer til Prisvinnersamtalen 2019 som ble avholdt ved UiB.

Referanser

Sunnfjord kommune

I dette prosjektet jobbet Mannheimer og Haltenbanken sammen for å utvikle ny identitet og kommunikasjon for nye Sunnfjord kommune.