Blogg

Remedier for sosiale medier

For mange bedrifter handler aktiv bruk av sosiale medier om å skape kunderelasjoner og styrke merkevarelojalitet.
– Likevel er det langt fra alle som har en klar strategi for innhold, tone eller hva bedriften kan tjene på å skrive godt og engasjerende på nett, sier Anette.

Å fortelle bedriftshistorien ved hjelp av sosiale medier er en velegnet strategi for å engasjere både den som leser og den som skriver. På samme måte som en fortelling utvikler seg, utvikler bedrifter seg også. – Du trenger ikke sitte på en master i litteraturvitenskap eller være en Knausgård for å skape et narrativ, slår Anette fast.

– Å vise til hva man har lært, ferdige prosjekter, nye ansatte og samarbeidspartnere, dele nyheter fra faget og bransjen, og innimellom gi et glimt av hvem bedriften er «backstage» under fredagslunsjen, er innhold som engasjerer leseren og styrker merkevaren din.

Vær konsekvent og strategisk

Den som skriver, har et ansvar for hvordan bedriften fremstår, og da er det viktig at jobben tilfaller noen som føler seg trygg på språk og kommunikasjon. Kanskje enda viktigere er det å ha en bevisst strategi, som kan videreføres og utvikles av bedriften, mener Anette.

– Vi hjelper gjerne kundene våre med å utvikle en egen bedriftsordliste og å kurse de ansatte i tekst og kommunikasjon. Bedriftsordlisten sikrer konsekvent bruk av ord og et helhetlig inntrykk utad. Da slipper også ansatte å lure på hvilke ord de skal bruke for å beskrive bedriften eller tjenestene. Et sett felles retningslinjer sikrer kontinuitet og hjelper bedriften å finne tonen. Det gjør også jobben lettere – og morsommere – for den som er ansvarlig, sier hun.

Sosiale medier

Finn tonen

Anette mener at det å finne en god tone handler om å velge ord med omhu. Hun anbefaler alle som promoterer bedriften sin på sosiale media, å jobbe aktivt med språket sitt og la ordene snakke for seg selv.

– Kreativt språk er viktig for å fange oppmerksomheten til kundemassen og bidrar til skape en tydelig identitet for bedriften. Å skrive jevnlig og godt i sosiale medier bidrar til at du skaper og videreutvikler en tydelig profil og en særegen stemme. God tekst på nett og i sosiale medier er lønnsomt – og en god investering i bedriften, sier hun.

Ikke bli bladd forbi!

Kort er godt, særlig i sosiale medier. Utålmodige twitrere blar fort forbi, og på Facebook konkurrerer ordene dine med både reklame og babybilder. – Det er viktig at statusoppdateringen din har en klar hensikt, sier Anette. – Kom til poenget allerede i overskriften. Den skal fange leseren. Lange tekstbolker på nett kan gjøre et velskrevet budskap vanskelig å forstå. Skal du publisere en lengre tekst, bør den deles opp i mindre bolker. Og ikke vær redd for å bruke linjeskift-tasten – teksten trenger luft!

Anette foreslår å gi de ulike delene av teksten informative mellomtitler. – Da er du allerede godt på vei til en god tekst. Leseren forstår hvor du vil underveis, og følger deg til siste punktum er satt. Du kan også innlede et avsnitt med å utheve en setning eller deler av den med fet skrift. Det gir knagger underveis for leseren, og fin flyt i teksten, sier hun.

Kulepunkter kan også være kjekke å ta i bruk for å øke lesbarheten og oppsummere gode poenger. Bare se her:

5 tips for bedre kommunikasjon i sosiale medier

 

  • Historiefortelling er en fin måte å drive kommunikasjonen framover på. Vis til prosjekter som er ferdige, lærerike artikler, nye samarbeidspartnere og ansatte.
  • Tenk før du skriver: Velg ordene dine med omhu. En egen bedriftsordliste er et nyttig verktøy.
  • Vær kortfattet og si én ting om gangen: Planlegg heller flere oppdateringer dersom dere har mye på hjertet.
  • Nyttig nerd: Å dele fagkunnskap er flott så lenge du kan formidle kunnskapen på en forståelig måte. Da treffer du både fagfolk og familie.
  • Bruk tid! Planlegg kommunikasjon på nett og i sosiale medier inn i arbeidshverdagen, og jobb med å utvikle språket ditt. Det vil lønne seg.

Relaterte saker

Blogg

11 råd til krisekommunikasjon

11 krisekommunikasjonstips på Mannheimersk! Det å være åpen, tydelig og medmenneskelig bør være retningsgivende i alle kriser, men kanskje spesielt i kriser som rammer menneskers hverdag.

Blogg

Å skape tillit og engasjement

Det er ikke alle som vet at innholdsmarkedsføring skaper et større tillitsforhold mellom kunde og bedrift enn tradisjonell reklame.


Av Kristine Nyborg, intern hos Mannheimer

Blogg

Fanget av Facebook

Mediekrisen kan være gode nyheter for deg og merkevaren din.


Av Tellef Raabe