Blogg

Skriv for leseren!

I prosessen med å lage godt innhold til ny nettside har vi gått selskapets språk og våre egne metoder etter i sømmene. Hva har du tenkt, tekstforfatter?

Lene: Den nye teksten skal stemme overens med den nye visuelle profilen. I tillegg skal den være klar og brukervennlig. Vi vil vise selvtillit uten å være bråkjekke – selv om det jo er vanskelig å få til når det sitter en haug med vestlendinger bak tastaturene …

Anette: Vi håper og tror at den nye teksten viser den kjærligheten vi har til språket, og at den observante leser kan finne litt snop her og der. Men tekstens funksjon er det viktigste. Du skal finne det du trenger – kjapt.

Einar: Ikke minst var det viktig at teksten skulle stemme overens med magefølelsen. Vi vil gi leseren en følelse av at dette er en troverdig merkevare når hun ser samspillet mellom tekst, det grafiske og bildene. I det store og hele det har vi gjort det samme som når vi forfatter tekst for andre.

Synnøve: Det har vært et poeng for oss å velge et språk som er enkelt, direkte og aktivt. Da kommer leseren fort fram til budskapet, og vi står fram som tydelige avsendere.

Hvorfor trenger man god tekst?

S: Alle virksomheter er avhengig av å formidle et budskap til målgruppen sin på ett eller annet nivå. De fleste trenger å kommunisere, markedsføre seg og være til stede der kundene deres er. Vi fokuserer mye på at teksten skal vekke riktig type oppmerksomhet og formidle et klart og kreativt budskap.

E: Samtidig er god tekst viktig fordi den får leseren til å engasjere seg. Å skape engasjement er den beste måten å forsikre seg om at budskapet kommer tydelig fram på og blir forstått på riktig måte.

Tekstforfatter

Hva er viktig å vite før man setter i gang?

L: Vi har alltid lagt mye energi ned i å sette oss inn i faget til kunden – det er nok der vi skiller oss fra mange andre tekstforfattere. Gjennom årenes løp har vi opparbeidet oss enorme mengder fagkunnskap om ulike bransjer, alt fra byggebransjen til havnæringene. I tillegg har vi lært oss å stille de riktige spørsmålene, slik at kunden får formidle det de ønsker å formidle.

S: For å kunne skrive en god tekst, må man også få innsikt i kundens verdier og strategier. Kommunikasjonen – og dermed teksten – må forankres i bedriftens mål for at den skal få full effekt.

E: Tekstforfatteren må også ha veldig klart for seg hva kunden vil oppnå og hva de ønsker å formidle med teksten – det gjør at teksten blir bedre, jobben går raskere og du unngår å gå deg bort fordi du skriver i blinde.

Hvorfor kan man ikke bare skrive selv?

L: Du trenger først og fremst noen som kan se deg utenifra. Du vet kanskje hva du vil si, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal formulere det slik at det blir oppfattet på riktig måte.

A: Våre kunder vil jo helst bruke tiden på det DE er gode på, og da er det greit å la oss som sitter på kapasiteten og kompetansen, ta oss av alt det andre.

L: I tillegg er det krevende å kommunisere godt på ulike flater. Det er en veldig god grunn til å sette det ut: Få noen som vet hva som gjelder på de ulike flatene, til å hjelpe deg å navigere i landskapet. En tekstforfatter kan også være en god sparringpartner. Det er mange som er usikre på hva som gjelder, og da kan det være greit å ha noen å spørre.

Hvordan kan god og riktig tekst øke verdien av merkevaren, produktet eller tjenestene?

L: Hvis teksten er gjennomarbeidet og skaper gode følelser for merkevaren din, så har du allerede vunnet.

A: En god tekst viser også at det finnes et menneske bak merkevaren. Samtidig har ulike merkevarer ulike behov, og må snakke med forskjellige stemmer.

L: Og da er det tekstforfatterens jobb å tolke disse behovene.

Hvordan har det vært å forfatte ny tekst til vår egen merkevare?

A: Vi har vært veldig samstemte gjennom hele prosessen. Klangen av samstemte tastaturer har fylt kontoret hver dag, he, he …

L: Det har vært veldig bevisstgjørende! Jeg tror vi blir enda bedre til å hjelpe andre gjennom å konstant hjelpe oss selv.

Mannheimers tekstforfattertips!

 

  • Ta et valg! Kun nok og riktig informasjon skal med.
  • Tenk over rekkefølgen! Hva trenger brukeren å vite først? Hva vil du at brukeren skal vite først? Hva tenker Google?
  • Struktur! Hva leter brukeren etter?
  • Engasjer! Vekk oppmerksomhet!
  • Bruk riktige ord – kjøperen skal finne deg!
  • Vær bevisst på hyppigheten av ord – søkemotoren skal også finne deg!

Relaterte saker

Blogg

11 råd til krisekommunikasjon

11 krisekommunikasjonstips på Mannheimersk! Det å være åpen, tydelig og medmenneskelig bør være retningsgivende i alle kriser, men kanskje spesielt i kriser som rammer menneskers hverdag.

Blogg

Å skape tillit og engasjement

Det er ikke alle som vet at innholdsmarkedsføring skaper et større tillitsforhold mellom kunde og bedrift enn tradisjonell reklame.


Av Kristine Nyborg, intern hos Mannheimer

Blogg

Mannheimer møtte klyngen

Mannheimer elsker klyngen sin – hvordan kan vi samarbeide mer og bedre med hverandre?

Av Mannheimer