Blogg

Språk som merkevarebygging

Kan måten vi snakker til kundene på være det som får virksomheten til å vokse?

Av Lene Bergmann, daglig leder i Mannheimer

Ordene du velger – og ordene du ikke velger – er avgjørende for hvordan merkevaren din blir oppfattet.

Akkurat som du husker en god eller fengende sangtekst (She loves you, yeah yeah yeah) husker du hvordan språket kommuniserer i en merkevare (Just do it, Det enkle er ofte det beste). Ordene du velger knytter et sett følelser og assosiasjoner til merkevaren din. Og akkurat som ordene du velger å bruke til en venn på fest eller familien hjemme er en sentral del av personligheten din og hvordan du oppfattes, vil ordene du velger å bruke for merkevaren din også være sentrale for hvordan den blir oppfattet og snakket om.

Å velge riktige ord

Språket i merkevarebygging er de ordene, setningene og vilkårene som du bruker for å beskrive virksomheten din, tjenestene eller produktene. Det er ordene du bruker både internt til dine ansatte og kolleger, og til kunder og samarbeidspartnere. Det er språket du bruker i markedsføring – både for å hjelpe kundene å finne fram til merkevaren din, eller til å koble bestemte ord, begreper eller ideer til merkevaren.

Hvordan blir du oppfattet?

Du tenker gjerne på å etablere en vellykket merkeidentitet gjennom bilder, flott design og visuell grafikk, men mange glemmer at språket spiller en sentral rolle i hvordan publikum oppfatter merkevaren din. Vokabularet, grammatikken og tonen i språket er alle viktige elementer i å bidra til at du differensierer deg fra konkurrentene dine på en positiv måte.

Disse tre grepene er smarte å ta dersom du skal lykkes:

  • Identifisere hvem du snakker til,
  • tenke gjennom hvordan du ønsker at merkevaren din skal bli oppfattet og
  • ta kontroll over hvordan du ønsker at folk skal snakke om merkevaren din

Om du vet hvem du snakker til er det også lettere å treffe blink med budskapet. Har du en viss idé om hvem du vil være, og hvordan du ønsker at merkevaren skal oppfattes? Ønsker du å være formell/uformell? Varm/kjølig? Informativ/morsom? Personlig/avmålt? Kan det være en idé å gjøre kommunikasjonen lettere å forstå ved å prøve å snakke kundens språk i stedet for fagspråk?

Og kanskje kan du styre hvordan folk oppfatter og snakker om merkevaren din ved å definere dette språket for dem?

PS: Husk at Googlesøk, word of mouth og tekstinnhold på sosiale medier* er noen av de viktigste elementene for at en merkevare skal bli funnet, gjenkjent, prioritert og oppfattes som troverdig. Da er det essensielt å ha gjort jobben med å velge et merkevarespråk som passer for deg, sånn at du sender ut et tydelig og forståelig budskap, bruker de riktige ordene når du snakker om deg selv – og får andre til å snakke om deg på samme måte.

*kilde: https://www.marketingweek.com/2017/01/24/brand-language-change-perceptions/

 

Relaterte saker

Blogg

Inkasso til kemneren

Kjære kemneren. Tre personer med doktorgrad har lest gjennom brevet ditt, og ingen har tydet det på første forsøk.

Blogg

Å skape godt innhold

Det handler om godt innhold, men godt innhold alene er ikke nok.


Av Kristine Nyborg, intern hos Mannheimer