Blogg

Strategisk samarbeid

Vi utvider tjenestene våre og tilbyr kundene våre å leie oss som en ekstern kommunikasjonsavdeling. Tidligere Branding Manager i NCE Subsea, Heidi Skålevik, forteller at de på denne måten har hevet sin strategiske kompetanse.

– Å tenke strategisk på kommunikasjon handler om målrettet ressursbruk, sier tidligere Branding Manager Heidi Skålevik fra NCE Subsea.

– Når man bygger en verdensledende klynge, kreves det at man kommuniserer på den rette måten. NCE Subsea er en organisasjon som strekker seg, og som stadig ønsker å bli bedre. Vi er derfor glad for å ha en partner innen kommunikasjon som kan gi oss tilgang til mer kompetanse når vi trenger det.

Med Mannheimer som ekstern kommunikasjonsavdeling får vi en fleksibel utgift samtidig som vi hever vår strategiske kompetanse ytterligere.

Mer trøkk i kommunikasjonen

Målet for NCE Subsea har vært å få mer trøkk i kommunikasjonen og formidle tyngden i organisasjonen på en enda bedre måte. – Vi har mange medlemsbedrifter, og dermed også behov for å alltid framstå som tydelige og sikre en gjenkjennelig språklig profil, sier Skålevik. – Vi trengte en helhetlig gjennomgang av kommunikasjonen vår, samt en plan for tone og begrepsbruk.

Vi skulle lansere nye nettsider. Parallelt ønsket vi oss en sparringpartner på overordnet nivå og noen som kunne bistå oss i å oppdatere kommunikasjonsstrategien vår. I tillegg hadde vi behov for noen som kunne avlaste oss i arbeidet med å omsette disse strategiske planene til kommunikasjon og tekst.

Fra tung til tilgjengelig

For NCE Subsea har det vært viktig å ha en diskusjonspartner innen strategi og kommunikasjon, sier Skålevik. – Vi ønsker å formidle den faglige styrken og kompetansen vår og vise verdiene og resultatene som vi skaper for subseanæringen. Ikke minst vil vi vise dette på en tilgjengelig måte!

Mannheimer har bistått oss i å løse det som er bransjens utfordring: Vi tilhører en teknisk, faglig tung og kompleks bransje, og store mengder informasjon skal nå ut til mange ulike målgrupper.

Ekstern kommunikasjonsavdeling for NCE Subsea

Kapasitet og kompetanse

Skålevik mener at en av de viktigste gevinstene med å hente inn ekstern hjelp er at organisasjonen får avlastning og støtte: – Det føles veldig trygt og godt å ha avlastning i travle perioder og på prosjekter som trenger spisskompetanse – det å ha noen som er faglig dyktig som sparringspartner, er uvurderlig. Sånn sikrer vi også at vi prioriterer den strategiske tenkningen rundt kommunikasjonen.

Bedre enn i går

– I min stilling, og for meg personlig, har det vært viktig å ha folk rundt meg som gjør at jeg stadig utvikler meg. Dette er et argument for å leie inn ressurser: Jeg har blitt enda bedre på mine fagområder og har hevet kompetansen min. Å jobbe med en ekstern kommunikasjonsavdeling er kun en styrke for oss som organisasjon: Vi må sette av tid til og prioritere kommunikasjon, det får fokus på en helt annen måte når man leier inn ressurser utenfra.

Fordelen med å samarbeide med noen utenfra er også at man får et friskt blikk på sin egen organisasjon: Man får inn noen som utfordrer de vante måtene å jobbe på, som stiller de riktige spørsmålene.

Vi må alltid huske å diskutere med folk som er flinkere enn oss selv, sier Skålevik, – da får vi muligheten til å utvikle og heve oss, både som organisasjon og medarbeidere. Å være like god som i går er ikke interessant – vi må alltid bli bedre.

Heidis tre tips til andre som trenger kommunikasjonshjelp:

– Lei kun inn de beste folkene!

– Vær bevisst på å finne folk som er bedre i faget enn deg selv!

– Vær åpen for noen som utfordrer deg!

Fakta NCE Subsea

  • NCE Subsea er et klyngeinitiativ som har som mål å styrke norsk subseaindustri.
  • NCE Subsea har 126 partnere og medlemsbedrifter.
  • Hordaland er internasjonalt anerkjent for sin verdensledende subseaklynge.

Relaterte saker

Blogg

Tillit er tingen

Hvis du ikke makter å fremstå som relevant, ærlig, åpen og kompetent vil du ikke fange oppmerksomheten.
Av Anne-Kristine Øen, daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen

Blogg

Mann + heim + er

Farvel Språkfolk, hallo Mannheimer! Bli med bak kulissene i prosessen som førte til vårt nye navn.


Av Mannheimer

Blogg

Du glemmer ikke en forelskelse

Fem strategiske råd om rebranding: Hvorfor er effekten av design avhengig av god tekst – og omvendt? Her er femte blogginnlegg om vårt store hamskifte!

Av Mannheimer