Blogg

Tillit er tingen

Vi må alltid tenke at det vi publiserer på intranettet like gjerne kunne blitt sagt på Dagsrevyen. Vi må kunne stå for det vi kommuniserer – det må være sant og ekte.

AKØ_foto

Av Anne-Kristine Øen, daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen

Tillit er det grunnleggende premisset for å lykkes med alle typer kommunikasjon. Hvis du skal få noens oppmerksomhet, klare å holde på den og få formidlet budskapet ditt på en god måte må den du snakker til tenke at du har noe å tilby: Noe som kan være nyttig og interessant, noe som er sant og ekte. Hvis du ikke makter å fremstå som relevant, ærlig, åpen og kompetent vil du ikke fange oppmerksomheten.

Alt henger sammen med alt
For å lettere kunne tolke og tenke rundt våre omgivelser lager vi oss kategorier av typen; internkommunikasjon, eksternkommunikasjon, pressehåndtering og SoMe. Egentlig er det et litt gammeldags skjema. Alt henger sammen med alt, skillet mellom privatliv og jobb blir stadig mer utvisket og et budskap spres utrolig fort hvis du vet hvilke knapper du skal trykke på. Når bedriften du jobber i er omtalt i nasjonale medier, altså eksternt, er det likevel alltid selskapets egne ansatte, de interne, som er aller mest interesserte i saken. Omvendt må vi altså alltid tenke at det vi publiserer på intranettet like gjerne kunne blitt sagt på Dagsrevyen.

Relevans trumfer kategori
Den informasjonen som forblir intern blir stort sett det fordi sakene kun er av intern interesse. Det er rett og slett ikke relevant for noen utenfor at bedriftens nybygg står klart femte mai eller at dere har byttet forsikringsselskap. Det har trolig også liten interesse eksternt at noen av kollegene på Haugesundskontoret har deltatt i Holmenkollstafetten eller at kolleger på «team-building» i Tromsø har laget verdens største vaffelhjerte. Den typen stoff er derimot ofte blant de mest leste sakene på intranett. Folk er folk.

Å velge riktig kanal
Når du har fenget folks oppmerksomhet med stoff som er nært og personlig får du dem også til å lese informasjonssakene. Hvilke kanaler man til enhver tid skal velge for å kommunisere internt avhenger selvsagt både av budskapet og hvilken type virksomhet man kommuniserer i. NAV har andre behov enn Statoil eller Herjedalskjøkken. Det grunnleggende er uansett alltid tillit. Uavhengig av kanalvalg og sak må det etterlatte inntrykket være: Basert på kompetanse gjør vi vårt beste. Vi har ingen hemmeligheter eller skjulte agendaer.

Zapp deg frem til en god miks
Intranett, internblad, chat eller møte rundt bordet? Jo mer personlig en sak angår den du kommuniserer med, desto tettere bør du være i din kommunikasjon. Dette er en grunnleggende tommelfingerregel. Man sender ikke e-post med budskapet «selskapet nedbemanner, og din stilling er truet». Det må man ta ansikt til ansikt.

Det fysiske møtet trumfer det meste. I de aller fleste bedrifter er det helt nødvendig med faste interne møter for å oppdatere hverandre på aktiviteter, drøfte små og store utfordringer og lufte gode ideer. Dette er jo også den eneste kanalen hvor man får med all mimikk uten at det «hakker». Kroppsspråk, mimikk, toneleie og fakter er en viktig del av kommunikasjonspakken.

Interne chatteløsninger, SMS og telefon vil aldri kunne måle seg mot et faktisk, fysisk møte. Men, det er jo tipp topp at vi har disse verktøyene siden virkeligheten på jobb oftest er slik at man ikke alltid kan være sammen. Mange selskaper har i dag interne chat-funksjoner som oppleves som er svært effektive. Dette oppleves også som er litt uformell kanal der man kan være ganske direkte og personlig –  å chatte er ikke like alvorlig som å skrive noe i en e-post.

I store selskaper kan intranettet være en viktig og god kommunikasjonskanal for den mer overordnede kommunikasjonen, for formalkommunikasjon og for hyggelig smånytt. Men, intranettet er kun en fin ting dersom det er daglig aktivitet der. Da blir det et naturlig startpunkt for folk og man kan stole på at man gjennom denne kanalen faktisk når de ansatte. Mange bedrifter legger det opp slik at man automatisk lander på intranett som startside når nettleseren slås på. Arbeidsverktøy og programmer integrert i intranettet kan også være en måte å sikre at de ansatte jevnlig konsulterer intranettet.

«Call me old fashioned», men et fysisk internblad er ikke dumt for bedrifter av en viss størrelse. Det tar folk med seg hjem og man bygger relasjoner også ut over selskapet, til familie og venner. Folk blir veldig kry når de ser bilde av seg selv, sine prosjekter, eller noen de kjenner i bladet. Det bygger rett og slett stolthet. Det trykte ord har fremdeles kraft!

Zapper du deg frem til en god og bredspektret miks av kanaler er sjansene for å lykkes svært gode.

 

  • Tillit er det grunnleggende premisset for å lykkes med alle typer kommunikasjon. Stå for det du kommuniserer!
  • Relevans trumfer kategori. Kategoriene er der kun for å forenkle hverdagen vår og må ikke skygge for virkeligheten.
  • Zap deg frem til en god kommunikasjonsmiks og du vil lykkes!

 

 Maritimt Forum Bergensregionen

Maritimt Forum Bergensregionen skal være en aktiv pådriver for synliggjøring, myndighetskontakt og rekruttering til maritim næring. Maritim næring har i vår region 19 000 ansatte fordelt på 1300 selskaper.

 

 

 

Relaterte saker

Blogg

Mann + heim + er

Farvel Språkfolk, hallo Mannheimer! Bli med bak kulissene i prosessen som førte til vårt nye navn.


Av Mannheimer

Blogg

Du glemmer ikke en forelskelse

Fem strategiske råd om rebranding: Hvorfor er effekten av design avhengig av god tekst – og omvendt? Her er femte blogginnlegg om vårt store hamskifte!

Av Mannheimer

Blogg

Strategisk samarbeid

Ekstra kapasitet og kompetanse – hva innebærer det å leie en ekstern kommunikasjonsavdeling? Her er tredje blogginnlegg om vårt store hamskifte!


Av Mannheimer