Lederkommunikasjon

Er du usikker på om du når gjennom som leder?

Da kan vi gjøre deg tydeligere og tryggere som talsperson for virksomheten og overfor dine ansatte. Vi hjelper deg med å fortelle historien din og å bruke kommunikasjon som et strategisk verktøy i endrings- og forbedringsprosesser.

Et analytisk blikk utenfra er uvurderlig når du skal bruke kommunikasjon som verktøy for å endre holdninger og adferd. Vi finner ut hvor skoen trykker og hjelper deg med å håndtere behovene og utfordringene dine slik at du kommer på rett spor. Vi lytter til deg og medarbeiderne dine og finner løsningene som fungerer for hele organisasjonen. Målet er at du skal bli tydeligere og kunne kommunisere med trygghet og stolthet.

Vi leverer

Lederstøtte (rådgiving)

Endringskommunikasjon

Internkommunikasjon

Posisjonering og synliggjøring

Bærekraftkommunikasjon

Trenger du å få fart på kommunikasjonsarbeidet ditt?

Ta kontakt med oss

Arbeidet vårt

Ta en titt på hvordan vi har løst oppdrag innenfor dette tjenesteområdet.

Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Mannheimer har bistått Distriktssenteret med strategiske kommunikasjonstjenester og rådgivning om ekstern kommunikasjon.

Les mer