Strategi og råd

Hvordan kan strategisk kommunikasjon hjelpe deg med å nå målene dine?

Kommunikasjon er et kraftfullt redskap for å skape verdier og ringvirkninger. Med god kommunikasjon oppnår du endring, handling og forståelse. Dersom kommunikasjonen skal ha effekt, må du prioritere, vedlikeholde og videreutvikle budskapene dine.  

I samarbeid med deg, utvikler vi kommunikasjonsstrategier og nødvendige tiltak og aktiviteter som håndterer kommunikasjonsutfordringene du møter i og utenfor organisasjonen. 

Strategiarbeid krever at vi blir godt kjent. Våre rådgivere er stødige sparringspartnere og strukturerte prosjektledere, med et skarpt blikk på helheten og de viktige detaljene underveis i prosessen. Vi innhenter innsikt og analyserer kommunikasjonen din i dag, og vurderer om du treffer målgruppene dine i de riktige kanalene med de rette budskapene. 

Med vår spisskompetanse og din fagkunnskap, finner vi de riktige løsningene sammen.

Vi leverer

Innsikt og analyse

Kommunikasjonsrådgivning

Kommunikasjonsstrategier og kommunikasjonsplaner

Lederstøtte

Trenger du å få fart på kommunikasjonsarbeidet ditt?

Ta kontakt med oss

Arbeidet vårt

Ta en titt på hvordan vi har løst oppdrag innenfor dette tjenesteområdet.

Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Mannheimer har bistått Distriktssenteret med strategiske kommunikasjonstjenester og rådgivning om ekstern kommunikasjon.

Les mer

NCE Seafood Innovation står overfor store og spennende problemstillinger innenfor digital transformasjon, bærekraft, fiskehelse og matproduksjon. Mannheimer har bistått med rådgivning i forbindelse med sjømatklyngens nye kommunikasjon.

Les mer

I 2022 åpnet den nye basisutstillingen «Eg var her» på Sunnmøre museum. Her blir du kjent med Sunnmøres historie gjennom gjenstander, lyd og historiefortelling. Mannheimer utviklet navn, overordnet språklig konsept og fortellergrep.

Les mer