PR og omdømme

Hvordan vil du fortelle historien din til andre?

Vi tilbyr rådgivning innenfor PR, omdømmebygging og medieinnsalg til både private og offentlige virksomheter. Vi trener ledere i å bli tydeligere og mer tilgjengelige, og vi hjelper organisasjoner til å bli mer samsnakket. Et godt omdømme starter med en god organisasjonskultur. Vi jobber gjerne innenfra og ut i prosjekter som handler om å styrke omdømme.

En av våre viktigste oppgaver er å hjelpe deg med å bruke verdiene dine aktivt i kommunikasjonen. Hva du står for og hvordan du ønsker at det skal fortelles, er premissene for dialogen med målgruppene dine. Dette krever et godt strategisk fundament som er godt forankret i hele organisasjonen, og tydelige planer som kommunikasjonsressursene kan benytte seg av.

Vi ser på strategisk kommunikasjon som et verktøy for å unngå kriser. Derfor jobber vi systematisk med scenarioplanlegging og budskapsutforming, og hjelper deg med å bli tryggere i egen kommunikasjon. Vi tilbyr kursing i alt fra medieinnsalg, pressemeldinger og kronikker, til risiko- og krisekommunikasjon.

Om det skulle oppstå en krise, er vi alltid klare for sparring. Vi hjelper deg med å sortere budskapene og lage gode medieplaner, og ikke minst overvåker og analyserer vi situasjonen grundig. På denne måten får du trygg assistanse i beredskaps- og krisesituasjoner.

Å bli mer aktiv i samfunnsdebatten eller mediebildet kan være skremmende, men først og fremst er det en mulighet til å presentere hvem du er og hva du står for.

Vi leverer

Strategi og medieplanlegging

Intern og ekstern omdømmebygging

Medietrening

Pressemeldinger og kronikker

Scenarioplanlegging

Kurs og foredrag i risiko- og krisekommunikasjon

Trenger du å få fart på kommunikasjonsarbeidet ditt?

Ta kontakt med oss

Arbeidet vårt

Ta en titt på hvordan vi har løst oppdrag innenfor dette tjenesteområdet.

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

NCE Seafood Innovation står overfor store og spennende problemstillinger innenfor digital transformasjon, bærekraft, fiskehelse og matproduksjon. Mannheimer har bistått med rådgivning i forbindelse med sjømatklyngens nye kommunikasjon.

Les mer

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere setter klimaendringer, klimapolitikk, og samfunns- og næringsomstilling på agendaen. Mannheimer jobbet tett med festivalsjefen og initiativtakerne for å skape en felles identitet og historie for festivalen.

Les mer

I 2020 fylte Bergen by 950 år. Sammen med Haltenbanken og Bergen Live vant Mannheimer oppdraget med å lage en digital, inkluderende og engasjerende avslutning på jubileet. Vårt konsept var å lage en julekalender til alle innbyggerne i Bergen.

Les mer