Arbeid

Slik har vi hjulpet kundene våre med løsninger som lønner seg.

Rådgivning

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer
Kurs og kompetanseheving

Hvert år har vi i Mannheimer gleden av å ta imot en praktikant fra Informasjons-og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Samarbeidet er gull verdt forbåde UiB og oss, og ikke minst studenten som får nyttig erfaring før de går igang med masteroppgaven.

Les mer
Strategi, råd og innhold

Hvordan tjener musikkbransjen i Bergen penger? Brak og Bergen kommune hadde behov for å innhente kunnskap om hvordan musikkfeltet i byen fungerer og hvordan det kan utvikles – både som selvstendig næring og som en del av en regional utviklingsprosess.

Les mer
Strategi, råd og innhold

Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Mannheimer har bistått Distriktssenteret med strategiske kommunikasjonstjenester og rådgivning om ekstern kommunikasjon.

Les mer
Strategi, råd og innhold

Mannheimer har i samarbeid med Haltenbanken og Bergen Live en rammeavtale for bistand til utvikling, planlegging og gjennomføring av kampanjer, arrangementer og annet utadrettet arbeid. Dette innebærer også å videreutvikle og forvalte merkevaren til Miljøløftet.

Les mer
Strategi, råd og innhold

I løpet av de to siste årene har Sparebanken Vest jobbet for å få på plass nye nettsider for privatkunder og bedriftskunder. I den forbindelse trengte de hjelp til innhold på nye nettsider.

Les mer
Strategi, råd og innhold

NCE Seafood Innovation står overfor store og spennende problemstillinger innenfor digital transformasjon, bærekraft, fiskehelse og matproduksjon. Mannheimer har bistått med rådgivning i forbindelse med sjømatklyngens nye kommunikasjon.

Les mer
Strategi, råd og innhold

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere setter klimaendringer, klimapolitikk, og samfunns- og næringsomstilling på agendaen. Mannheimer jobbet tett med festivalsjefen og initiativtakerne for å skape en felles identitet og historie for festivalen.

Les mer
Kampanje

Klyngen består av over 100 virksomheter som leverer kompetanse og teknologi til installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner over hele verden. Mannheimer bistår klyngen med innholdsproduksjon og rådgivning.

Les mer
Råd og innholdsproduksjon

I 2022 åpnet den nye basisutstillingen «Eg var her» på Sunnmøre museum. Her blir du kjent med Sunnmøres historie gjennom gjenstander, lyd og historiefortelling. Mannheimer utviklet navn, overordnet språklig konsept og fortellergrep.

Les mer
Råd og innholdsproduksjon

Siden 2010 har Mannheimer vært rådgiver for Framo, en av verdens ledende produsenter av cargopumper til skip og offshoreinstallasjoner.

Les mer
Rådgivning

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer
Kampanje

I 2020 fylte Bergen by 950 år. Sammen med Haltenbanken og Bergen Live vant Mannheimer oppdraget med å lage en digital, inkluderende og engasjerende avslutning på jubileet. Vårt konsept var å lage en julekalender til alle innbyggerne i Bergen.

Les mer
Kurs og kompetanseheving

Hvordan kan kommunikasjon bidra til å gjøre forskning synlig og relevant? Vi holdt kurs om god forskningskommunikasjon til forskningsgruppen STAR (Sports Traumatology and Arthroscopy Research group) fra Universitetet i Bergen.

Les mer
Kurs og kompetanseheving

Hvordan blir du tryggere i møte med mediene? Vi hadde gleden av å trene ledelsen i kollektivselskapet Skyss.

Les mer
Kurs og kompetanseheving

Lurer du på hvordan du kan formidle og spre fagkunnskapen din på best mulig måte? De dyktige fagfolkene i Webstep inviterte Mannheimer til å holde kurs for dem i Oslo, der temaet var budskap i media og i egne kanaler.

Les mer
Innhold

I 2021 laget Mannheimer en bok i anledning 100-årsjubilieet til sølvvarefabrikken Brødrene Lohne AS i Bergen.

Les mer
Kampanje

I samarbeid med Haltenbanken fikk Mannheimer i oppdrag å utvikle VilVites smittevernskampanje i forbindelse med gjenåpningen av vitensenteret etter korona-nedstengingen.

Les mer
Råd og innholdsproduksjon

Mannheimer har bistått Vestland fylkeskommune med å utarbeide og presentere historien deres.

Les mer
No items found.

I samarbeid med ROS utviklet vi den digitale kampanjen «Si det til noen».

Les mer
No items found.

I dette prosjektet jobbet Mannheimer og Haltenbanken sammen for å utvikle ny identitet og kommunikasjon for nye Sunnfjord kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Les mer
No items found.

Gjennom dybdeintervju og analyse har Mannheimer bidratt til større innsikt i Motivatis kundesegment og lederverktøy.

Les mer
No items found.

Mannheimer bistår Europas ledende rådgivende ingeniørselskap med å lage reportasjer og formidle fagstoff.

Les mer
No items found.

Mannheimer samarbeider med Universitetet i Bergen og tar hvert år inn en praktikant gjennom masteremnet Arbeidslivspraksis for mediestudentar.

Les mer
No items found.

I samarbeid med Smau media utviklet Mannheimer korte forskningsfilmer til Prisvinnersamtalen 2019 som ble avholdt ved UiB.

Les mer

Hvordan tjener musikkbransjen i Bergen penger? Brak og Bergen kommune hadde behov for å innhente kunnskap om hvordan musikkfeltet i byen fungerer og hvordan det kan utvikles – både som selvstendig næring og som en del av en regional utviklingsprosess.

Les mer

Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Mannheimer har bistått Distriktssenteret med strategiske kommunikasjonstjenester og rådgivning om ekstern kommunikasjon.

Les mer

Mannheimer har i samarbeid med Haltenbanken og Bergen Live en rammeavtale for bistand til utvikling, planlegging og gjennomføring av kampanjer, arrangementer og annet utadrettet arbeid. Dette innebærer også å videreutvikle og forvalte merkevaren til Miljøløftet.

Les mer

I løpet av de to siste årene har Sparebanken Vest jobbet for å få på plass nye nettsider for privatkunder og bedriftskunder. I den forbindelse trengte de hjelp til innhold på nye nettsider.

Les mer

NCE Seafood Innovation står overfor store og spennende problemstillinger innenfor digital transformasjon, bærekraft, fiskehelse og matproduksjon. Mannheimer har bistått med rådgivning i forbindelse med sjømatklyngens nye kommunikasjon.

Les mer

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere setter klimaendringer, klimapolitikk, og samfunns- og næringsomstilling på agendaen. Mannheimer jobbet tett med festivalsjefen og initiativtakerne for å skape en felles identitet og historie for festivalen.

Les mer

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer

Klyngen består av over 100 virksomheter som leverer kompetanse og teknologi til installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner over hele verden. Mannheimer bistår klyngen med innholdsproduksjon og rådgivning.

Les mer

I 2020 fylte Bergen by 950 år. Sammen med Haltenbanken og Bergen Live vant Mannheimer oppdraget med å lage en digital, inkluderende og engasjerende avslutning på jubileet. Vårt konsept var å lage en julekalender til alle innbyggerne i Bergen.

Les mer

I samarbeid med Haltenbanken fikk Mannheimer i oppdrag å utvikle VilVites smittevernskampanje i forbindelse med gjenåpningen av vitensenteret etter korona-nedstengingen.

Les mer

Hvert år har vi i Mannheimer gleden av å ta imot en praktikant fra Informasjons-og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Samarbeidet er gull verdt forbåde UiB og oss, og ikke minst studenten som får nyttig erfaring før de går igang med masteroppgaven.

Les mer

Hvordan kan kommunikasjon bidra til å gjøre forskning synlig og relevant? Vi holdt kurs om god forskningskommunikasjon til forskningsgruppen STAR (Sports Traumatology and Arthroscopy Research group) fra Universitetet i Bergen.

Les mer

Hvordan blir du tryggere i møte med mediene? Vi hadde gleden av å trene ledelsen i kollektivselskapet Skyss.

Les mer

Lurer du på hvordan du kan formidle og spre fagkunnskapen din på best mulig måte? De dyktige fagfolkene i Webstep inviterte Mannheimer til å holde kurs for dem i Oslo, der temaet var budskap i media og i egne kanaler.

Les mer
No items found.

I 2022 åpnet den nye basisutstillingen «Eg var her» på Sunnmøre museum. Her blir du kjent med Sunnmøres historie gjennom gjenstander, lyd og historiefortelling. Mannheimer utviklet navn, overordnet språklig konsept og fortellergrep.

Les mer

Siden 2010 har Mannheimer vært rådgiver for Framo, en av verdens ledende produsenter av cargopumper til skip og offshoreinstallasjoner.

Les mer

Mannheimer har bistått Vestland fylkeskommune med å utarbeide og presentere historien deres.

Les mer

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss