Strategi, råd og innhold

Distriktssenteret

Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Mannheimer har bistått Distriktssenteret med strategiske kommunikasjonstjenester og rådgivning om ekstern kommunikasjon.

Mannheimer ledet arbeidet med å få på plass en forankret og lettfattelig stil og tone-guide til bruk for hele organisasjonen, uavhengig utgangspunkt og rolle. Denne ble utviklet gjennom digitale arbeidsmøter med medarbeidere som enten jobbet med, eller hadde en interesse for kommunikasjon. I forbindelse med dette arbeidet leder vi en forankringsworkshop med hele organisasjonen der målet var at alle skulle få mene noe om hvordan Distriktssenteret kommuniserer i dag, og hvordan de ønsker at de skal kommunisere i fremtiden. Mannheimer har fått tilbakemelding om at stil og tone-guiden brukes jevnlig av både ledere og ansatte i formidlingsarbeidet.

Mannheimer ledet også arbeidet med å få på plass en revidert kommunikasjonsstrategi, basert på den nye utviklingsstrategien til Distriktssenteret. Prosessen var drevet frem av digitale arbeidsmøter der vi samarbeidet med ulike kommunikasjonsressurser i organisasjonen. I arbeidsmøtene jobbet vi målrettet frem mot milepælene og delegerte oppgaver og ansvar for det videre arbeidet.

Målet var å få på plass en strategi som skulle gi kommunikasjonsarbeidet en tydeligere retning slik at Distriktssenteret enklere kan måle effekten av det operative kommunikasjonsarbeidet opp mot den overordnede strategien. Vi utarbeidet en kort, men presis kommunikasjonsstrategi med tilhørende kommunikasjonstiltak som alle i Distriktssenteret kan forstå og bruke.

Alle arbeidsoppgavene:

  • Kommunikasjonsplanlegging og strategisk kommunikasjonsrådgivning
  • Utvikling og gjennomføring av ny kommunikasjonsstrategi og ny stil og tone-guide
  • Lederstøtte, da særskilt innen ekstern kommunikasjon
  • Trening i presentasjonsteknikk
  • Kvalitetssikring av kommunikasjon

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer