Innhold

Trenger du hjelp til å formulere budskapet ditt?

Vi lager tydelig og slagkraftig innhold som får målgruppene til å føle, tenke og handle. Sammen med deg utarbeider vi innhold som fremhever virksomheten din, budskapet ditt og verdiene dine.

Våre rådgivere hjelper deg med å fortelle historier som engasjerer og inspirerer målgruppene dine. Det handler om å gjøre det kompliserte enklere, og formidle fag og kunnskap på en lettfattelig måte.

Vi har journalister med lang fartstid, som raskt setter seg inn i temaene, gjennomfører intervjuer og skriver presise og levende tekster.

Vi leverer

Fagartikler

Nyhetsartikler

Kronikker

Pressemeldinger

Årsrapporter, bærekraftrapporter og markedsrapporter

Manus

Trenger du å få fart på kommunikasjonsarbeidet ditt?

Ta kontakt med oss

Arbeidet vårt

Ta en titt på hvordan vi har løst oppdrag innenfor dette tjenesteområdet.

I samarbeid med Haltenbanken fikk Mannheimer i oppdrag å utvikle VilVites smittevernskampanje i forbindelse med gjenåpningen av vitensenteret etter korona-nedstengingen.

Les mer

I 2021 laget Mannheimer en bok i anledning 100-årsjubilieet til sølvvarefabrikken Brødrene Lohne AS i Bergen.

Les mer

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere setter klimaendringer, klimapolitikk, og samfunns- og næringsomstilling på agendaen. Mannheimer jobbet tett med festivalsjefen og initiativtakerne for å skape en felles identitet og historie for festivalen.

Les mer

Klyngen består av over 100 virksomheter som leverer kompetanse og teknologi til installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner over hele verden. Mannheimer bistår klyngen med innholdsproduksjon og rådgivning.

Les mer