Arbeidslivspraksis makes perfect!

«Da jeg fikk høre om muligheten til å få relevant arbeidserfaring i kommunikasjonsbransjen gjennom Universitetet i Bergen, søkte jeg med en gang», sier masterstudent Susann Grønningsæter Grongstad.

Mannheimer er stolt av å samarbeide med Universitetet i Bergen om praksisplass for masterstudenter i Medievitenskap. Vi har snakket med vår praktikant Susann Grønningsæter Grongstad om veien fra studiene og ut i arbeidslivet.

«Jeg vet hvor stort konkurransefortrinn det er å ha relevant arbeidserfaring, og er veldig glad for at jeg var en av åtte studenter som kom inn på dette programmet! Alle studentene som søkte var klar over hva det ville innebære å være praktikant, og vi var alle veldig motiverte for å gjøre en god jobb. Man må jo være engasjert for å søke om man skal kunne gjøre en god jobb som praktikant, og dette gikk igjen hos alle søkerne.

Hvordan synes du at næringslivet og universitetet bør legge til rette for ny kompetanse?

Mange ferdigutdannede studenter sliter med å komme til i arbeidslivet, selv de som har en mastergrad«, sier Susann. «Liten eller ingen relevant arbeidserfaring, samt fokuset på gode karakterer og mangel på nettverk fører til at det for mange studenter blir vanskelig å skaffe seg relevant arbeid utenom studiene. Dette fører videre til at deres vei inn i arbeidslivet kan bli en vanskelig affære. Har man ingen relevant arbeidserfaring å vise til, står man i dag dårlig stilt i søken etter jobb.»

Dersom utdanningsinstitusjonene implementerer flere praksisordninger, og arbeidslivet åpner for samarbeid vil det gjøre en enorm forskjell for dagens studenter!
Arbeidslivspraksis er den aktiviteten utenom studiene som klart øker sjansene for at studenter får relevant arbeid etter endt utdanning. Dette kommer frem i Kandidatundersøkelsen 2018, som kartlegger hvordan kandidater fra Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole gjør det på arbeidsmarkedet.

Hva har du fått ekstra god bruk for hos Mannheimer?

Gjennom vår bachelorgrad i Medievitenskap, og nå videre på mastergrad har vi i hvert eneste fag hatt obligatoriske seminarer med krav om muntlige presentasjoner, for å kunne gå opp til eksamen. Det er ikke mange studenter som har dette som obligatoriske krav, men det har gitt oss så utrolig mye. Som studenter fra Medievitenskap er vi blitt trygge på å presentere, noe som er en viktig egenskap uansett hvilken bransje man skal inn i. Men kanskje litt ekstra om du vil inn i kommunikasjonsbransjen, da.»

Susanns erfaringer fra Mannheimer:

 • Lytte til kundene
 • Bli kjent med kundene
 • Bli kjent med arbeidsgiver
 • Har vært med i kundemøter, i kreative workshops, på scenen, på konferanse
 • Kommer med egne vurderinger
 • Har tatt initiativ til prosesser og fått gjennomslag for kreative ideer
 • Har tatt med erfaringer fra mediefag og presentasjonsteknikk inn i arbeidslivet – er trent i å snakke

Mannheimers erfaringer med praktikant Susann:

 • Susann er et godt faglig tilskudd, med oppdatert kunnskap fra akademia
 • Vi har fått en gjennomgang av egne tjenester og kommunikasjon fra et friskt blikk
 • Susann positivt tilskudd til arbeidsmiljøet
 • Hun er en ny ressurs med egne vurderinger
 • Vi inkluderte Susann i alle prosesser: Ukemøter, kundemøter, foredrag, kreative prosesser
 • Vi fikk muligheten til å se oss selv litt utenfra – hva tenker Susann om vår merkevare?

Relaterte saker