Vil ingen høre på historien din?

Alle har noe på hjertet, enten vi deler det privat, i sosiale medier eller til pressen. I et stadig skiftende medielandskap kan være krevende å nå frem med budskapet sitt – men det finnes råd!

Enten du har noe å fortelle som privatperson eller du ønsker å skape oppmerksomhet om egen virksomhet eller organisasjon; her har du noen råd om hva du kan gjøre for å bli valgt og hørt.

Det første du må spørre deg selv om er hvorfor.

Hvorfor vil du på trykk og hva har du å fortelle? Du må ha en historie å fortelle, og du må legge en god strategi for hvordan du skal fortelle den historien. Kan du koble deg på et samfunnsproblem eller en annen aktuell sak, er det enda bedre. Da er det viktig å vise hvordan din historie har konsekvenser – ikke bare for deg og din virksomhet, men helst for flere. Historien må bety noe for leserne av mediet historien din fortelles i.

 

Og da er vi inne på effekt.

Finn ut hva du ønsker å oppnå. Ønsker du midler til en bestemt sak eller satsning? Be om det og vis hvorfor det er viktig. Ønsker du å jobbe for forandring eller endring? Formidle hvilke endringer du ønsker, hvilke grep som bør tas, hva som er konsekvensen dersom det ikke endrer seg – og hva som er verdien dersom endringen faktisk skjer. Bruke gode eksempler som er relaterbare og nære. Unngå å selge virksomheten din i samme slengen – ingen liker å bli solgt til. Du selger best virksomheten din gjennom å være synlig, vise frem kompetansen din og hvilke erfaringer du har gjort deg som kan vise seg å være verdifulle for andre.

 

Når historien er på plass, handler det ofte om timing.

Journalisten er gjerne interessert i det du vil fortelle, men så oppstår det en annen hendelse i journalistens travle hverdag som gjør at din historie forsvinner i medietåken. Ikke mist motet av den grunn. Nå kan du bruke muligheten til å ta et steg tilbake og reflektere over innfallsvinkelen i din egen sak. Formidler jegbudskapet på en god måte? Er dette noe avisens lesere vil være interessert i? Er jeg påkoblet samfunnsdebatten, eller kommer historien min ingensteds fra? Begge deler funker, men klarer du å koble deg på en pågående debatt, er det også lettere for journalisten å publisere saken – og det kan gjerne komme gode oppfølgingssaker i kjølevannet.

 

La oss ikke glemme relasjoner.

Å bygge gode relasjoner er det aller viktigste. Da har du ikke bare noen å ringe til neste gang du ønsker å få et budskap på trykk, men du kjenner journalisten og hvilke saker hen jobber med. Og dersom du har jobbet ekstra godt; at journalisten kjenner deg. Når du er synlig innenfor fagfeltet ditt, samtidig som du er tilgjengelig og transparent, er det lettere for journalisten å velge deg. Da får du plutselig en glitrende mulighet til å bli en premissleverandør for faget ditt, og kanskje formidle virksomhetens kjernebudskap i samme slengen.

 

Du trenger ikke være en ringrev i bransjen for å få saken din på agendaen.

Men det er smart å kjenne til mekanismene som kan styre utfallet, og ikke minst hvordan du gjør saken din relevant for flere.

Vi i Mannheimer hjelper deg gjerne med å sortere i budskapene dine. Vi tilbyr medietreningskurs og rådgir våre kunder i mediestrategi, budskapsstrategi, medieinnsalg og krisekommunikasjon.

 

 

 

Relaterte saker