Derfor trenger du stil og tone

Visste du at stemmen du bruker for å formidle budskapene dine kan ha stor effekt på merkevarens ytelse? Et godt rammeverk for stil og tone kan gjøre underverker for bedriften din.

Det er ingen tvil om at ordene og begrepene vi bruker i kommunikasjonen vår, og måten vi snakker på, påvirker den vi snakker med. Tonefallet i stemmen bestemmer hvordan budskapene dine oppfattes, og det å være klar over dette som leder gir konkurransefortrinn.

Dersom du gir virksomheten din en tydelig stemme er det lettere for målgruppen å forstå hvem du er, gjenkjenne deg, og ikke minst, like deg og det du leverer. På denne måten bygger du tillit, som over tid fører til et godt omdømme, og det kan igjen utløse et ønske om å bruke nettopp dine tjenester.

Men hva er stil og tone, egentlig?

Det mange kaller tone of voice, eller på norsk, stil og tone, er først og fremst et retningsgivende rammeverk som definerer hvordan din virksomhets personlighet skinner igjennom i ordene dere bruker om dere selv. Stil og tone definerer ikke bare hvilke ord dere bruker, men hvordan dere bruker dem. Disse ordene, eller denne språklige identiteten, gir målgruppen et etterlatt inntrykk av din virksomhet. Om dette møtet oppfattes som positivt eller negativt påvirker merkevarens verdi. Og det handler ikke bare om å veie dine ord, men å snakke med en røst som resonnerer hos målgruppen.

Kjenner du merkevaren din godt nok?

For å finne en stil og tone som kler din merkevare er det det noen viktige spørsmål du bør stille deg: Hvem er du, hvem ønsker du å være – og for hvem? Leverer dere tjenester som er viktig for enkeltmennesket? Jobber dere B2B, eller leverer dere noe som påvirker samfunnet som helhet? Ønsker dere å fremstå med varme, eller trenger dere litt mer distanse? Ønsker dere å være lett og ledig i språkbruken eller oser dere av profesjonalitet og faglig tyngde? Å svare på disse spørsmålene kan hjelpe dere med å avgjøre hvordan virksomheten skal snakke om seg selv både internt og eksternt. En klar stil og tone påvirker ikke bare hvordan målgruppen oppfatter dere, det gjør dem også trygge på hva de kan forvente av deg.

Den fortryllende identiteten

Når rammeverket for stil og tone er på plass, er det enklere å snakke treffsikkert om virksomheten i alle kanaler. Slik skaper dere en identitet som blir gjenkjennelig for målgruppen, og målgruppen kan lettere danne seg en oppfatning om hvilken betydning virksomheten kan ha i deres hverdag. Og med en helhetlig språklig identitet i bunnen, så er det enklere å skape gull – nemlig innhold som treffer målgruppen din.

Justerbar sjarm

Men! Stilen og tonen du har valgt; treffer den målgruppen? Bidrar den til at de lar seg sjarmere, eller hjelper det dem med å forstå hvem du er og hva du driver med? Dersom du justerer stil og tone i takt med tidene kan dere posisjonere dere enda bedre opp mot både eksisterende og nye målgrupper. Arbeidet med stil og tone er ikke skrevet i stein, det bør tas frem og ses på med friske øyne etter hvert som konteksten, samfunnet, teknologien eller virksomheten forandrer seg.

Vi i Mannheimer hjelper deg gjerne med å justere eller utarbeide et rammeverk for språklig identitet. Hvis du ønsker hjelp til å treffe målgruppen din gjennom en presis stil og tone, er kaffen alltid klar hos oss!

Relaterte saker