Ingen snarvei til en god strategi

I komplekse og usikre tider er det ekstra viktig å ha en god kommunikasjonsstrategi. Men selv om det fristende å ta en snarvei: Er en ferdig mal løsningen?

Svaret er et høyt og rungende nei. En kommunikasjonsstrategi er ikke «one size fits all». Når du skal sikre at strategien blir brukt av dine kolleger, og at den faktisk fungerer som et verktøy på ledelsesnivå, så holder det ikke å tre et ferdig makkverk, unnskyld, malverk ned over hodet på organisasjonen din.

Som leder skal du ha siste ordet i en kommunikasjonsstrategi. De fleste bedrifter ønsker heldigvis at flere enn lederen skal kommunisere bedriftens verdier og visjoner, og da kan ikke ansvaret kun ligge hos ledelsen og kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonsstrategien er et levende internt dokument som alle ansatte skal være kjent med – og involvert i.

Alle må forstå

Målet bør være å jobbe med kommunikasjonsstrategien på en slik måte at den føles relevant og troverdig på alle nivå i organisasjonen. Kommunikasjonsstrategien må ha tyngde og verdi for ledelsen, men også for de ansatte som skal forstå sin rolle i dette. En god strategi bidrar til å skape disiplin og forutsigbarhet i kommunikasjonen, entusiasme i egen organisasjon og et enhetlig budskap.

Vårt råd? Involver hele organisasjonen i arbeidet, fokuser på det enkle og ekte, og be regelmessig om tilbakemeldinger og forslag til forbedringer fra de ulike delene av organisasjonen. Klarer du dette, vil det skape tette bånd i bedriftsfamilien – og videre vil alle føle et mer naturlig ansvar for organisasjonens kommunikasjon.

Det handler om menneskelige relasjoner

Ønsker du å bli hørt? Da er løsningen å jobbe systematisk med å få folk til å lytte til deg. Budskap blir sjelden gode uten retning og planlegging – og ingen blir gode kommunikatører uten å skreddersy og tilpasse budskapene sine. Du må være bevisst på hva du sier, til hvem du sier det – og når, hvordan og i hvilken kanal du sier det. En god kommunikasjonsstrategi hjelper oss med å kommunisere budskapet vårt til omverdenen, slik at vi kan jobbe mer effektivt, skape gode tjenester – og: skape bedre resultater.

Mange glemmer at kommunikasjon i bunn og grunn handler om menneskelig relasjoner, og at gode relasjoner er avgjørende dersom du skal oppnå dine forretningsmessige mål. Sørg for å analysere samfunnet rundt deg og hold deg oppdatert på mediebildet. Din organisasjon eksisterer ikke i et vakuum og du bør være bevisst ditt samfunnsansvar dersom du skal samhandle med omverdenen på en ekte og meningsfull måte.

Forenkler det kompliserte

Suksessen til en bedrift står og faller på hvorvidt den evner å kommunisere effektivt og sannferdig om strategi, beslutninger og aktiviteter – både internt og eksternt. Å legge en strategi for dette er en intrikat oppgave, og en ferdig mal vil aldri kunne ta høyde for kompleksiteten i dette arbeidet.

I Mannheimer jobber vi alltid med å gjøre det kompliserte enklere for våre kunder. I prosesser der vi jobber med strategi innebærer dette å utfordre ledere og kommunikasjonsrådgivere til å løfte blikket. En kommunikasjonsstrategi skal være et retningsgivende dokument, der hovedprinsipper kommer frem, aktiviteter og årshjul planlegges og ansvar fordeles. Den skal være noe å strekke seg etter – et levende dokument som aktivt skal brukes av organisasjonen. Den skal ikke bare ligge i en skuff eller i en mappe på skrivebordet.

Skreddersøm

En av de viktigste oppgavene Mannheimer har i disse prosessene er å holde det operative fra det strategiske. Vi skal stille de vanskelige spørsmålene og sørge for at strategien alltid er skreddersydd til bedriftens merkevare og ansatte. For spør du oss, er kommunikasjonsstrategien et av de viktigste interne dokumentene i en organisasjon. Og det er ingen «one size fits all». Så den malen for «hvordan lage en kickass kommunikasjonsstrategi» som du har funnet på nett, kan du gjerne bli inspirert av – men den gir deg ikke alle svarene.

Ønsker du at Mannheimer tar en (kritisk) titt på dine strategiske utfordringer? Ta kontakt med oss.

Relaterte saker