Rådgivning

Cargill/EWOS

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Cargill er USAs største privateide selskap målt etter omsetning. Det har lenge vært verdensledende innen landbruksprodukter. I 2015 ble norske EWOS kjøpt opp, og Cargill Aqua Nutrition ble dermed også en av verdens største produsenter av fiskefôr.

Mannheimer har solid kunnskap om havbruk, som er en næring i rivende utvikling. Vi har presentert nye produksjonsmetoder og fôr-ingredienser, der ikke minst hensynet til fiskehelse og bærekraft spiller en viktig rolle.

Vi har hatt ansvaret for utgivelsen av kundemagasinet Forum som har kommet med opptil seks utgaver i året, både på papir og nett. Her har det vært viktig å skildre det gode samspillet mellom Cargill og alle kundene, mange av dem på de ytterste utposter.

Cargill har forskningsavdelinger i Norge og Chile. En av Mannheimers oppgaver har vært å presentere forskning, stordata og ny teknologi på en måte som er forståelig, ikke bare for eksperter.

Slik blir fagstoffet også interessant for eksterne medier, og Cargill får profilert sine fagpersoner og produkter for et bredt publikum.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer