Rådgivning

Den Nationale Scene

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Den fredede teaterbygningen på Engen i Bergen tar årlig imot mellom 120 000 og 140 000 publikummere, og er arbeidsplass for hundrevis av mennesker. Moderniseringen skal gi universell utforming og bedre lokaler for både publikum og ansatte, samtidig som teaterets egenart, historie og sjel ivaretas.

Teaterbygningen har høy kulturhistorisk verdi, og det er derfor en rekke interessegrupper som ønsker og trenger informasjon om prosjektet. Styret og eierne skal holdes løpende orientert, prosjektledelsen må ha en tett dialog med vernemyndighetene, og publikum, ansatte og presse har krav på informasjon om status og konsekvenser. Kommunikasjon er derfor et svært viktig suksesskriterium, og det er et omfattende arbeid å holde alle interessegruppene orientert og formidle kompleksiteten i arbeidet med de ulike fagfeltene som er involvert.

Mannheimer arbeider tett med prosjektledelsen, og bistår med å utvikle og gjennomføre kommunikasjonsplaner og utfører det løpende kommunikasjonsarbeidet i samarbeid med teaterets egne medarbeidere.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer