Kampanje

GCE Ocean Technology

Klyngen består av over 100 virksomheter som leverer kompetanse og teknologi til installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner over hele verden. Mannheimer bistår klyngen med innholdsproduksjon og rådgivning.

GCE Ocean Technology er et av verdens fremste fagmiljøer innen havteknologi, og i tillegg kommer tunge aktører fra FoU, akademia og offentlige instanser.

Da klyngen i 2022 ønsket å dokumentere sitt sterke mangfold, fikk Mannheimer oppgaven med å presentere partnerne gjennom artikler på nettsider, i sosiale medier og i årsrapporten.

Her var det behov for erfarne journalister som er vant til å skrive artikler om ulike tema, og raskt setter seg inn i relativt tung materie. For eksempel forskning og teknologi innenfor det «blågrønne» skiftet.

Resultatet ble en grundig artikkelserie på gceocean.no med de 17 partnerne som i løpet av året hadde signert en ny femårsavtale med klyngen.

GCE Ocean Technology benyttet artiklene til markedsføring i alle relevante kanaler.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer