Strategi, råd og innhold

Miljøløftet

Mannheimer har i samarbeid med Haltenbanken og Bergen Live en rammeavtale for bistand til utvikling, planlegging og gjennomføring av kampanjer, arrangementer og annet utadrettet arbeid. Dette innebærer også å videreutvikle og forvalte merkevaren til Miljøløftet.

Miljøløftet er samarbeidet om byvekstavtalen for Bergensområdet, som er inngått mellom Samferdselsdepartementet med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og Kommunal og moderniseringsdepartementet med Statsforvalteren i Vestland, Vestland fylkeskommune og kommunene Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden og Øygarden.

Miljøløftets strategiske arbeid med kommunikasjon og holdningsendring skal bidra til at flere reisende i Miljøløftets avtaleområde velger kollektiv, sykkel og gange. Prosjektet skal involvere og informere innbyggerne og skape engasjement om fremtidige planer i regi av Miljøløftet. Oppdraget inkluderer en tydelig identitet som knytter kommunikasjonen sammen på alle flater og i alle fora. Miljøløftet skal være synlig i bybildet, og nå alle innbyggergrupper.

Haltenbanken og Mannheimer er ansvarlig for utvikling av visuell identitet, strategisk merkerådgivning, kommunikasjonsrådgivning og videreutvikling av merkevare og organisasjonsuttrykk. I avtalen ligger det også at vi skal:

·      utarbeide kommunikasjons- og aktivitetsplaner

·      planlegge og koordinere program og kampanjer med tilhørende visuelt og digitalt materiell

·      koordinere og utvikle flere digitale kampanjer knyttet til årlige hendelser som Mobilitetsuken, Sykle til jobben-aksjonen og vintersykkeldagen og alt som faller innunder identitet- og kjennskapsbygging og utadrettet virksomhet for Miljøløftet. 

Dette prosjektet involverer strategisk arbeid og rådgivning som handler om å bygge bredkjennskap og positive holdninger til politiske beslutninger som påvirker innbyggernes hverdag. Det skal informeres bredt om alle de positive gevinstene byen og nærområdene får av en byvekstavtale, og samtidig inspirere til å få folk til å endre sine reisevaner. Det skal bygges kjennskap til det positive utviklingsbildet ved politiske avtaler.

Prosjektet og grunnlaget er stort og komplekst, og krever grundige strategiske planer, god prosjektledelse, god formidlingsevne og evne til å skape entusiasme, involvering og holdningsendring gjennom bruk av design. I samarbeidet med Statens Vegvesen har Haltenbanken, Mannheimer og Bergen Live bidratt til å etablere merkevaren Miljøløftet. 

De iøynefallende holdningskampanjene som er utarbeidet og gjennomført har vist relevans for både situasjon og målgruppe – og skapt engasjement hos innbyggere i Bergen og omegn, samt i lokale medier. Miljøløftet appellerer til felles innsats for by og miljø med kommunikasjonsstrategi, merkevare, illustrasjoner, animasjoner og arrangementer som gir og bidrar til publikum.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer