No items found.

Motivati

Gjennom dybdeintervju og analyse har Mannheimer bidratt til større innsikt i Motivatis kundesegment og lederverktøy.

Moderne bedrifter er lærende bedrifter, og i dialog med kunden ligger det både muligheter for vekst og innovasjon. Motivatis digitale lederverktøy har solid funksjonalitet og gjør oppfølging av de ansattes utvikling enklere. Men hvordan oppleves det egentlig fra kundenes side?

Motivati ønsket å avdekke muligheter og utfordringer ved bruk av verktøyet. Hva er det kundene sitter igjen med av verdi etter de har kjøpt  Og hva er det som ikke fungerer, eller som kunne vært bedre?

Mannheimer fikk i oppgave å gjennomføre dybdeintervjuer med Motivatis kunder. Funnene var til intern bruk, for videre utvikling av både selskapet og verktøyet.

Prosessen innebar en tett dialog med kunden, research, utarbeiding av intervjuguide og gjennomføring av intervjuene. Basert på denne prosessen, ble det utarbeidet en rapport og analyse. Her ble innspill til videre tiltak knyttet til intern og ekstern kommunikasjon særlig vektlagt.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer