Strategi, råd og innhold

Musikkontoret Brak

Hvordan tjener musikkbransjen i Bergen penger? Brak og Bergen kommune hadde behov for å innhente kunnskap om hvordan musikkfeltet i byen fungerer og hvordan det kan utvikles – både som selvstendig næring og som en del av en regional utviklingsprosess.

I denne forbindelse ønsket de å få kartlagt de økonomiske forutsetningene for Bergens musikkbransje og frilansmarkedet for musikere. Motivasjonen var både å få bedre kunnskapsgrunnlag om bransjens omfang og virkemåte, og hvilke ringvirkninger den har for tilknyttede sektorer.

På oppdrag fra dem utførte Mannheimer en grundig undersøkelse rettet mot det næringsmessige potensialet i bransjen. Her tok vi i bruk våre innsikts- og analyseprosesser for å identifisere potensielle områder for forbedring og vekst, og skaffe oss en dypere forståelse av de økonomiske rammene for sektoren. Vi undersøkte bredden av økonomien i kunstfeltet, både for enkeltkunstnere og for bransjen som helhet.

Rapporten «Bergens musikkbransje – kartlegging bransje og frilansmarked.» gir blant annet innblikk i musikkfeltets ulike behov, omfang, arbeidsmuligheter, pengestrømmer og utvikling - og vekstpotensial. Mannheimer hentet inn eksisterende tallmateriale, utarbeidet spørsmål til spørreundersøkelse, analyserte resultatene og presenterte dem i denne rapporten.

Rapporten brukes som et ledd i kommunen sitt langsiktige arbeid med å løfte og utvikle de økonomiske vilkårene for byens musikkbransje.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer