Strategi, råd og innhold

NCE Seafood Innovation

NCE Seafood Innovation står overfor store og spennende problemstillinger innenfor digital transformasjon, bærekraft, fiskehelse og matproduksjon. Mannheimer har bistått med rådgivning i forbindelse med sjømatklyngens nye kommunikasjon.

Mannheimer har ledet og kurset den nye kommunikasjonsavdelingen gjennom strategiske avgjørelser og planlegging for arbeidet med kommunikasjon i årene som kommer.

Målet er å vise medlemmer, beslutningstakere og media hvordan klyngen jobber for å oppnå bærekraftig innovasjon og vekst, og på en enda bedre måte få fram kunnskapsdelingen, prosjektene og innovasjonen i klyngen.

I tillegg til å utvikle nye overordnede budskap for klyngen, laget vi en innholdsstrategi for nett og presentasjoner i samråd med kunden. Mannheimer bisto med rådgivning og budskapsutvikling gjennom hele prosessen. I samarbeid med Smau Media, laget Mannheimer fire filmer om klyngen basert på disse budskapene.  

På toppen av dette bistår Mannheimer årlig med løpende rådgivning, bistand til strategi og kommunikasjonsstrategi, kommunikasjonskurs samt lederstøtte.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer