Kurs og kompetanseheving

Skyss

Hvordan blir du tryggere i møte med mediene? Vi hadde gleden av å trene ledelsen i kollektivselskapet Skyss.

Å beholde holde roen og kommunisere godt i møtet med mediene kan være en utfordring for mange ledere, men som med mye annen kommunikasjon dreier det seg om å trene på å formidle trygt og tydelig slik at du blir forstått.

Vi stilte dem spørsmålene: Hvilke ord bruker du når du snakker om virksomheten din til media og publikum? Kan dere bli enda mer samsnakket og finne en felles begrepsbruk som publikum kjenner seg igjen i? Det handler om å være bevisst på ordene du velger, og historiene du forteller. Mye av treningen gikk ut på stå foran kamera og svare på komplekse spørsmål, for å gjøre alle kjent med budskapene og trygge i formidlingen av dem. Gjennom å se intervjuene med seg selv på video i etterkant gjorde de seg også kjent med eget kroppsspråk og toneleie.

Gjennom vårt treningsopplegg lærte Skyss-ledelsen å finne ordene som best beskriver kjernen i virksomheten deres. De fikk mulighet til å øve på ulike intervjusituasjoner foran kamera, og reflektere over hvordan en stor organisasjon med flere talspersoner kan bli mer samsnakket i møte med media.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer