Strategi, råd og innhold

Sparebanken Vest / Agenda Vestlandet

I løpet av de to siste årene har Sparebanken Vest jobbet for å få på plass nye nettsider for privatkunder og bedriftskunder. I den forbindelse trengte de hjelp til innhold på nye nettsider.

Banken hadde stort behov for operativt arbeid med innhold og tekst til nettsidene samt hjelp til å strukturere og spisse innholdet til Agenda Vestlandet, som er en stiftelse under Sparebanken Vest. De to merkevarene skulle knyttes tettere sammen, og Agenda Vestlandet skulle bli en del av nettsideuniverset til sparebanken. Mannheimer bidro til å koordinere arbeidet med å flytte over Agenda Vestlandet til nye nettsider, og i den forbindelse strukturere og skrive innhold til nettsidene.

Siden en god prosess like viktig som resultatet, jobbet vi tett med et tverrfaglig team med utviklere, UX-designere og redaktører. Går du grundig til verks og bruker prosessen godt, sørger du for god forankring hele veien fra start til slutt, og kommer i mål på den måten du hadde tenkt.

Vi startet prosjektet med å få fullstendig oversikt over omfanget, og lagde grundige oversikter over innhold. På denne måten visste vi hvem som skulle være involvert når i prosessen, og at ingenting ble oversett underveis.

Vi jobbet tett med oppdragsgivere og produkteiere i Sparebanken Vest for å jobbe frem budskap og tekst som kledde design og merkevare. Underveis i prosessen jobbet vi tett med UX-designet og sammen med dem sørget vi for å ha en god prosess hvor design og innhold ble ivaretatt.

Sparebanken Vest fikk nye nettsider for privatkunder, bedriftskunder og Agenda Vestlandet – med et design og stil og tone som kler merkevaren deres.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer