Kurs og kompetanseheving

Universitetet i Bergen

Hvert år har vi i Mannheimer gleden av å ta imot en praktikant fra Informasjons-og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Samarbeidet er gull verdt forbåde UiB og oss, og ikke minst studenten som får nyttig erfaring før de går igang med masteroppgaven.

– For oss er det en berikelse å ta imot masterstudenter til praksis hvert eneste år. Til nå har alle, uten unntak, imponert med både med kunnskap, arbeidsinnsats og væremåte. Vi ønsker å bidra til at morgendagens kommunikasjonsfolk kan få en smakebit på hvordan det er å jobbe i kommunikasjonsbransjen. Derfor er samarbeidet med UiB viktig for oss, sier daglig leder Lene Bergmann.

For UiB er målet at masterstudentene skal begynne å forme karrieren, bli kjent med bransjen og hvilke muligheter de har, og dermed skape et springbrett ut i arbeidslivet. Ordningen er populær. I dag er det faktisk ikke nok studenter til alle bedriftene som ønsker dem.

– Studentene får prøvd ut teoriene de lærer i praksis – de bytter ut forelesningssal og teori med praktisk arbeidslivserfaring. Det er gull verdt! I løpet av praksisoppholdet finner de gjerne problemstillinger og tema de kan få nytte av når de skal skrive masteroppgaven. Samtidig knytter de kontakter i bransjen som kan dytte dem i riktig retning, eller gi dem muligheter til å få jobben de ønsker, sier Helena Victoria Johnsen, bransjekoordinator ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB.

Studentene får delta i det daglige arbeidet sammen med fagfolk, være med i møter og erfare hvordan avgjørelser blir tatt. De får en praktisk og kritisk fordypning i kommunikasjon og lærer å analysere og forstå komplekse problemstillinger, for så å kunne kommunisere på en måte som mottakeren forstår. Og ikke minst får de god trening i å tenke etisk rundt mediebruken i vårt komplekse samfunn.

– Jeg vil gjerne si til bedriftene i Bergen at de må gjøre seg attraktiv for studentene. De får inn unge, ressurssterke, dyktige folk med nye, friske perspektiver. Vi prioriterer praksisbedriftene som tar studentene på alvor, inkluderer dem og gir dem ansvar. Det beste med å ha studenter hos Mannheimer er at de får være med i alle ledd. De deltar i arbeidet og blir en del av laget samtidig som de får opplæring og veiledning, sier Helena Victoria.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer