Strategi, råd og innhold

Varmere Våtere Villere

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere setter klimaendringer, klimapolitikk, og samfunns- og næringsomstilling på agendaen. Mannheimer jobbet tett med festivalsjefen og initiativtakerne for å skape en felles identitet og historie for festivalen.

Mannheimer er stolte av å ha bistått med lanseringen av Klimafestivalen Varmere Våtere Villere. Klimafestivalen hadde behov for bistand til kommunikasjonsplanlegging, tekstproduksjon, medieinnsalg og lanseringsplaner.

Med høyt faglig nivå og engasjerende innhold, ønsket festivalen å nå en bred målgruppe. Formen på festivalen skulle være variert og humørfylt, og programsammensettingen skulle bidra til å skape festivalfølelsen.

Vi jobbet tett med festivalsjef og initiativtakere for å skape en felles identitet og historie for festivalens eksterne kommunikasjon, og utførte intervjuer med initiativtakere for å hente ut de gode historiene. Gjennom samtaler med dem ble det tydelig hvilken stil og tone festivalen skulle ha, og hvordan de ønsket å fremstå ved lansering. Vi jobbet også tett med designer for å sørge for et godt samspill mellom design og kommunikasjon.

På oppdrag fra festivalsjefen opprettet Mannheimer en kommunikasjonsplan hvor vi identifiserte ulike målgrupper og utviklet budskap på overordnet nivå, i tillegg til målgruppetilpassede budskap. Vi bisto også med kommersielle tekster og slagord. Tett opp mot lansering utformet vi en strategi for pressehåndtering og pressemelding, samt en tiltak- og lanseringsplan.

Arbeidet bidro til å skape en språklig identitet som kler både formatet og designet på festivalen, samt oppmerksomhet og engasjement ved festivalens lansering.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer