Råd og innholdsproduksjon

Vestland fylkeskommune

Mannheimer har bistått Vestland fylkeskommune med å utarbeide og presentere historien deres.

Hvilken historie skal den nye fylkeskommunen fortelle om tjenestene sine, ambisjonene sine, arbeidet de gjør og resultatene de har oppnådd? Og hvordan gjør vi denne historien relevant for publikum – og motiverende for fylkeskommunens ansatte å fortelle? Den nøtten fikk Mannheimer i oppgave å knekke.

Ledelsen i Vestland fylkeskommune trengte sårt en presentasjon til ledelsen i sin nye organisasjon. Å presentere en så stor og ikke minst helt ny virksomhet, med alle dens avdelinger, oppgaver og problemstillinger, kan være en tøff oppgave dersom det ikke ligger en historie og et godt konsept til grunn.

I samarbeid med Ingis Design utviklet Mannheimer en presentasjon for ledelsen i fylkeskommunen, med søkelys på historiefortelling og en sprek måte å presentere tall, geografi og fakta på. Konseptet vi utviklet, «Det lille i det store», ble den røde tråden i presentasjonene.

Å sette ansikt på og knytte personlighet til det massive arbeidet som fylkeskommunen gjør, vil gjøre arbeidet mer engasjerende og enklere å formidle – og mer engasjerende å høre på. Målet var at alle fra fylkesordfører til avdelingsleder skal kunne presentere den nye fylkeskommunen med stolthet, og at verdien av fylkeskommunens arbeid skal løftes opp og frem.

Mangler du en strategi for hvordan du skal kommunisere?

Ta en kaffe med oss

Den Nationale Scene i Bergen skal moderniseres. Mannheimer bistår prosjektledelsen med kommunikasjonsarbeidet.

Les mer

Mannheimer har siden 2010 bistått fiskefôr-produsenten Cargill med rådgiving, merkevarebygging og innholdsproduksjon.

Les mer